Home

Sectorul primar geografie

Geografie | Consiliul raional CRIULENI - Republica MoldovaFacilitati si resurse - Scoala Liliesti

Sectorul primar: cel care obține produse direct din natură, materii prime, creații, etc sectorul zootehnic; sectorul de pescuit (de râuri sau maritim) sectorul minier (minele și exploatările de suprafață) sectorul forestier; Sectorul secundar: transformarea materiilor prime în produse finite sau semi-finite primar, 52.7% in sectorul secundar si 46.6% in cel tertiar.In anul 2005 pocentele s-au modificat astfel: 0.6% in sectorul primar, 48.9 % in sectorul secundar si 50.5 % in sectorul tertiar.Se observa cresterea ponderii sectorului tertiar dar si ca o mare parte a populatiei inca este ocupata in sectorul secundar - Carta Internațională a Educației prin Geografie, 1992 și 2016; - Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, adoptate de Parlamentul și Consiliul European la Bruxelles, în data de 22 mai 2018; - Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat anual prin ordinul MECC - Carta Internațională a Educației prin Geografie, 1992 și 2016; - Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, adoptate de Parla-mentul și Consiliul European la Bruxelles, în data de 22 mai 2018; - Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, aprobat anual prin ordinul MECC

Echipa de consilieri locali | Sorin Briscan Primar Beiuș

Sector economic - Wikipedi

  1. iulie 30, 2020. Niciun comentariu. la Geografia populatiei joc geografie. Acest joc de geografie te va ajuta sa iti insusesti mai repede cunostintele de la capitolul Geografia Populatiei. Ce trebuie sa faci? Citeste cu atentie capitolul din manual, apoi incearca sa rezolvi acest test interactiv
  2. area sectorului vegetal (2/3 din producţia agricolă), creşterea animalelor în sistem extensiv, pe baza păşunilor extinse (40% din teritoriul ţării) şi flota de pescuit absorb un număr ridicat de forţă de muncă, deter
  3. Jocuri geografie Europa, continente, Romania , relief, ape, clima gasesti daca accesezi aceasta platforma de jocururi geografie primar (cel care obține produse direct din natură, materii prime, creații, etc) tertiar (sectorul de servicii, deoarece nu produce bunuri concrete, ci servicii) Secundar (transformarea materiilor prime în.

Proiect Geografie Urbana - Municipiul Ploiest

  1. Sectorul primar. Agricultura a fost mereu un sector important în zona Rădăuților. De altfel în județul interbelic Rădăuți (mai exact în Câmpulung Rusesc, astăzi în Ucraina) se află și una din cele 3 pășuni pe care Dimitrie Cantemir le considera cele mai bune din Europa (în Descriptio Moldaviae, 1714
  2. • Sectorul primar (agricultură) 37%, • Sectorul secundar (industria) 27%, • Sectorul terţiar (servicii) 36%. Românii din afara hotarelor - In total peste 10 milioane de români trăiesc în afara graniţelor: • în Ucraina şi Rep. Moldova - 3,5 milioane, • în Peninsula Balcanică - 1 milion
  3. at de exporturi
  4. Economia Franței este o combinație de multe întreprinderi private (peste 2,5 milioane companii înregistrate) și de importante (dar în scădere) intervenții ale guvernului care păstrează o influență puternică asupra anumitor sectoare economice fiind principalul acționar la numeroase societăți considerate drept strategice (cale ferată, electricitate, contrucții de aeronave, etc.)
  5. elemente de geografie economica ale activitatilor economice din sectorul primar. 69 influenta resurselor de terenuri agricole si a calitatii lor asupra sistemelor de culturi. 69 structuri agricole planetare . 72 structurile agriculturii comerciale. 73 structurile agriculturii de subzistenta. 7
  6. ing, fishing, and agriculture, which includes both subsistence and.
  7. erale (exploatări petroliere ș.a.), păstoritul se

Geografie Varianta 5 Profilul umanist din filiera teoretic 3. procentul sc ăzut al popula ției care lucreaz ă în sectorul primar din Germania. 6 puncte E. 1. Preciza ţi un avantaj și un dezavantaj ale producerii hidroenergiei, comparativ cu alte forme d Primary Sector . The primary sector of the economy extracts or harvests products from the earth such as raw materials and basic foods. Activities associated with primary economic activity include agriculture (both subsistence and commercial), mining, forestry, grazing, hunting and gathering, fishing, and quarrying.The packaging and processing of raw materials are also considered to be part of. Geografia populaţiei fundamentează prin aceasta studiile de geografie umană, ce au un caracter mult mai complex şi care vizează populaţia şi în cea de a doua calitate, de factor modificator al mediului. În acest context se înscrie şi demersul nostru ştiinţific, încercând să punem la îndemân Irlanda - sectorul primar. Andreea Maria Zamfir. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 0 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Irlanda - sectorul primar. Download. Irlanda - sectorul primar Patru sectoare ale economiei sunt sectorul primar, sectorul secundar, sectorul terțiar și sectorul cuaternar. Diferitele sectoare sunt definite prin implicarea populației și prin relația cu materiile prime ale Pământului. Ocupațiile din sectorul primar includ agricultura, mineritul, vânătoarea, pescuitul și silvicultura, toate.

Geografia populatiei joc geografi

Varianta 86 [2009] Geografie (Rezolvat

In sectorul privat , se constata o crestere a activitatilor productive. Datorita slabei puteri de cumparare a populatiei, activitatea economica din sectorul privat pe plan local (constructii metalice si materiale de constructii , industria usoara , alimentara, prelucrarea lemnului si servicii catre populatie) ramane totusi relativ redusa Sectorul primar, agricultura, a scăzut treptat contribuția la PIB, cât și ocuparea forței de muncă datorită dezvoltării altor sectoare. În exporturile agricole, bananele erau pe primul loc, urmate de alte produse precum zahărul sau cafeaua. Guvernul este implicat activ în acest domeniu, prin intermediul companiilor de stat, cât și. You are inspecting curriculum subjects in Primary schools in exactly the way as you are in High schools, where there is a department for that subject, a true subject leader who is a specialist and they only teach 1, possibly two subjects all day every day. Your expectations are not realistic or fair to small primary schools, sometime with 7. Cuprins GEOGRAFIE. Geografia fizică a Europei și a României. 1.1. Așezarea geografică și matematică a Europei și României. 1.1.1. Consecințe ale așezării geografice și matematice în Europa. 1.1.2. Consecințe ale așezării geografice și matematice în România. 1.1.3

Jocuri geografi

Lecții de geografie duminică, 25 mai 2014. Clasa a 8-a... Lecție 45 Comerțul interior și turismul - economia este împărţită pe trei sectoare de activitate: sectorul primar (implică extragerea și producerea de materii prime) sectorul secundar (implică transformarea materiilor prime în bunuri) sectorul terţiar. Geografie Guvernul și politica Care sunt domeniile primar, secundar și terțiar? îngrijirea medicală, serviciul alimentar, vânzările cu amănuntul, publicitatea, divertismentul, turismul, sectorul bancar și dreptul sunt exemple ale sectoarelor terțiar ale economiei. Mai mult de 80% dintre americani sunt muncitori terțiari care. Lecții de geografie duminică, 25 mai 2014. Clasa a 8-a... Lecție 45. Comerțul interior și turismul - economia este împărţită pe trei sectoare de activitate: sectorul primar (implică extragerea și producerea de materii prime) sectorul secundar. 1 Sectorul 1 al Municipiului București. Adresa: Bd. Banu Manta nr. 9 Telefoane Centrală: 021 319 10 13 021 319 10 14 021 319 10 15 021 319 10 16 021 319 10 17 Fax Registratura Generală: 021 319 10 06 Email Registratura Generală: registratura@primarias1.r

Rădăuți - Wikipedi

Sectorul 1. Sectorul 1 este un sector în Bucuresti situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins întresectoarele 2 si 6. Delimitare: Începând de la intersecția B-dul 1848 cu B-dul. Republicii și B-dul Nicolae Bălcescu: Limita de sud: P-ța Nicolae Bălcescu (exclusiv), B-dul. Republicii (exclusiv) până la intersecția cu Calea. SUBIECTE BAC GEOGRAFIE, VARIANTELE 80 - 100. D. Precizaţi trei deosebiri între clima Europei Vestice şi clima Europei Estice. SUBIECTUL II. D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate, pe hartă, cu litera F (Grupa Parâng) şi clima unităţii marcate cu litera H (Câmpia Moldovei). E. Prezentaţi doi factori care. În timp ce un număr încă foarte mare de ţări se află în stadiul primar de dezvoltare (sectorul primar), în special în Africa şi Asia ( mai mult de 70% din forţa de muncă este ocupată în agricultură), multe din ţările dezvoltate au trecut la economia de servicii There is a transition from dominance of primary sector, to the secondary sector, and in the later stage to the tertiary and quaternary sectors. But Japan and Germany are still able to manufacture successfully for world markets from a home base. Even in such countries the role of manufacturing, employment and also as a proportion of GNP. SOCHIRCĂ Vitalie, doctor în geografie, conferenţiar universitar Susţinerea va avea loc la 10 februarie, 2017, la 14.00, sala 28 bloc 1, în şedinţa de integrare a educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Isra-elului, axat pe oferirea de cunoştinţe, consolidarea percepţiilor ecologice, creştere

Geografie, Educație socială, Religie, Educație Plastică, Educație Muzicală, Educație Fizică și Sport, Tehnologii) -din învățământul primar (mediu urban) și gimnazial (mediu rural și urban), Sectorul 2: Chitcă Camelia: camelia.chitca@educred.ro Sectorul 3: Rădoi Maria: maria.radoi@educred.ro. 2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 3. PLANIFICARE TERITORIALA 4. Zi/Invatamant cu frecventa 5. Public 6. Limba română 7. Da: 1. GEOGRAFIE 2. GEOMORFOLOGIE SI CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU 3. Zi/Invatamant cu frecventa 4. Public 5. Limba română: 1. Angajat in alt domeniu de activ. 2. Nu 3. Localizare. Localitatea IVEŞTI este situată în partea central - vestică a judeţului Galaţi, fiind străbătută pe direcţia N-S de râul Bârlad, cursul său inferior (albia veche). Latura vestică a aşezării este mărginită de râul Siret, care la sud de Iveşti, respectiv în comuna Lieşti, primeşte şi apele vechiului. Astfel, de sectorul primar se leaga un singur nume care evidentiaza activitati agricole: Semeniuc (avand 13 purtatori). Activitatile mestesugaresti si cu caracter preindustrial sunt evidentiate de antroponime precum Bodnar, Bodnariuc, Bodnaruc, care se refera fie la prelucrarea unor doage, butoaie Tipul activitii sau sectorul de activitate . Managementul didactic, financiar i de cercetare tiinific al Departamentului de Geografie. Predare-Evaluare, Cercetare tiinific. Perioada . 2.05.2012-14.02.2016 . Funcia sau postul ocupat Director al Departamentului de Geografie, Confereniar universitar. Activiti i responsabiliti principale . Conform.

Geografia Romaniei: Populati

3. Statele ex-comuniste au economie capitalistă de 30 de ani. Prin urmare sectorul serviciilor nu s-a dezvoltat la fel de bine precum în statele vest-europene. 4. Așezarea geografică în centrul Europei și în interiorul arcului alpino-carpatic izolează regiunea în calea maselor de aer umede oceanice Sectorul central este cuprins intre varfurile Rusu si Cazacu; aici culmea ia o directie est-vest, cu altitudini intre 1500-1600 m. Culmea Baiu, orientata spre sud, cuprinde Varful Cazacu-1753, Zamora-1519 m, Baiu Mare-1895 m, Draganu-1776 m, Vornicul-1627 m, Gagu Mare-1660 m, Piscul Cainelui-1527 m 2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 3. GEOGRAFIA TURISMULUI 4. Zi/Invatamant cu frecventa 5. Public 6. Limba română 7. Da: 1. GEOGRAFIE 2. GEOGRAFIE APLICATA SI EVALUAREA RESURSELOR TURISTICE 3. Zi/Invatamant cu frecventa 4. Public 5. Limba română: Angajat pe perioada determinata: 1. Nu 2. Nu 3. 1. bucureŞti sectorul 5 (municipiul bucureŞti) 2. Şcoala gimnazialĂ luceafĂrul 3. 4. profesor pentru invatamantul primar 1. studii universitare de licenta / conversie dupa ciclul i 2. stiinte sociale si politice / stiinte ale educatiei ; stiinte sociale / stiinte ale educatiei 3. pedagogia invatamantului primar si prescolar 4

D. B-sectorul central al Câmpiei Române, prezintã climatul etajului de câmpie, in timp ce D, (Grupa Centrala a Carpatilor Orientali, are Un climat montan, etajat. B — are temperaturi medii anuale de 10-11 C si peste 11 C in timp ce In D sunt de 6-2 C si mai mici de 2C; B — are precipitatii de 500 mm/an In timp ce In D sunt de peste 1000. Proiectul propus de primar este complet iresponsabil, dar doamna Armand nu riscă nimic. Pentru că aruncă toată răspunderea pe Consiliul Local, Starea de alertă va intra în vigoare de la miezul nopții, dar prefectul a precizat că nu va fi reziliat contractul existent între Primăria Sectorului 1 și Romprest Prima pagină » Învăţământ primar » Geografie » Lecţii » elemente ale orizontului local,... elemente ale orizontului local, Bucuresti, sectorul 6 10 noiembrie 2011, 20:4 Rezultate alegeri locale 2020 la Primaria Sectorului 3. Candidatii pentru functia de primar. Duminica, 27 septembrie, au loc alegerile locale in Romania. In cursa electorala pentru Primaria Sectorului 3 s-au inscris 13 candidati. Rezultatele alegerilor locale vor putea fi aflate duminica, dupa ora 21:00 Clima regiunii este caracterizată printr-un climat transcarpatic, continental, care este influenţat evident de relief (topoclimate de adăpostire ori expoziţie favorabilă). Temperatura aerului: media anuală: +8 +9 0C. variaţia medie lunară -3 0C +18 0C = 210C. Precipitaţii atmosferice: media multianuală =700 - 800 mm

Sectoarele economice ale Mexicului Caracteristici

La două luni după ce a devenit primar la sectorul 5, în urma alegerilor locale din toamna anului trecut, Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, a completat declarația de avere. În această declarație a trecut că a încasat venituri de 99.430 de lei în ultimul an fiscal, adică aproximativ 20.000 de euro, ca director al. Geografie. Ungaria; Ungaria. Previzualizare referat: 12. 052 milioane $ Populatia activa ocupata: 15, 3% in sectorul primar, 35, 4 in sectorul secundar si 49, 4% in sectorul tertiar Shomeri si inactivi: 10, 6%xtotalul populatiei active Consum de energie/loc.: 2. 455 kep Educatie Rata anafabetismului la cei peste 15 ani: 1% (b. 1%, f. 1%. Geografie urbana si rurala cartea lui ianos. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural GEOGRAFIE Geografie urbană şi rurală Ioan IANOŞ 2005 f© 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris. Demo. Poți lua notă mare la BAC deoarece aici pregătirea pentru BAC a devenit mai plăcută și mai ușoară! Cu EasyBe, ai meditațiile tale 24/7 timp de 12 luni, pregătite de profesori din București ai căror elevi promovează BAC-ul an de an, cu note mari. La materiile de mai jos vei găsi, sintetizate, lecțiile conform programei de. Anunturi de meditatii la geografie, in Bucuresti, sectorul 6, pentru pregatire scolara sau profesionala, cu pretul sedintei intre 40 - 60 lei

Toplița - Wikipedia

Profesor învăţământ primar. Școală Gimnazială Maica Domnului,Strada Profesor Ion Maiorescu, 32, sector 2, București. Tipul sau sectorul de activitate Educație. Profesor învăţământ primar. Școală Gimnazială Iancului, Bd. Pache Protopopescu, 50, sector 2, București. Tipul sau sectorul de activitate Educație. Director societate. Rezultatele evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - după contestaţii. Judeţul/Municipiul: BUCUREŞTI - Perioada: SESIUNEA 2015, SERIA 2 (SERIA A 9-A) Nr. Crt. Nume și prenume. Județ • Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ • Ocupaţia sau poziţia deţinută Profesor de geografie • Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ • Date (de la - la): Sept. 1996 - sept. 1997 • Numele şi adresa angajatorului Liceul Olt - Sf. Gheorgh Cerințe și materiale: Obiectivul: Prezentarea evoluției indicatorilor principali dintr-un domeniu anume de activitate și explicarea problemelor legate de domeniul respectiv într-o țară din Uniunea Europeană la alegere. Modul de prezentare: Prezentare în fața colegilor, prelucrarea a 5 indicatori din sursele indicate, durata prezentării este de maxim 15 min inclusiv momentul creativ Atlasul european al mărilor este un instrument simplu și distractiv pentru specialiști, studenți și toți cei interesați să afle mai multe despre mările și zonele de coastă ale Europei, despre condițiile lor de mediu, despre activitățile umane desfășurate în aceste zone și despre politicile europene. În contextul politicii maritime a UE, Atlasul oferă o gamă variată de.

Învățământul primar Învățământul gimnazial: Limba și literatura română, Limba engleză, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Educație Fizică și Sport Anexe: Calendarul de selecție Criterii de selecție Anexa 4-1. Tabel centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentr Aglomeraţie sufocantă a şcolilor din Capitală: Am desfiinţat laboratoarele de fizică, biologie, română, istorie, muzică şi geografie ca să le transformăm în săli de clasă. Nicolae Gheorghe, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 179 din sectorul 1: Am ajuns să ne facem antireclamă, să le vorbim părinţilor întâi despre. Regulamentul de desfăşurare a activităţilor din sectorul comercial și a serviciilor de piață în orașul Slăni Aur la Balcaniada de Geografie 2017 pentru scoala Lauder-Reut. Andrada Pantelimon, eleva Complexului Educational Lauder-Reut, ne aduce aurul la Balcaniada de Geografie 2017, editia a III-a, desfasurata la Ruse, in Slovenia, in perioada 25 - 30 iunie

- profesor pentru învățământul primar; - profesor pentru învățământul gimnazial: profesor de limba și literatura română, de matematică, istorie, geografie, biologie, TIC, fizică și limba engleză. RESPONSABILITĂȚI: - organizarea si dirijarea activităților de predare-învățare, folosind metode variate - primar (agricultura), - secundar (industria), - terțiar (serviciile), - cuaternar (servicii de înaltă calitate intelectuală: cercetare, dezvoltare, inovare, informare). Agricultura este sectorul economic care are ca obiect de activitate cultivarea plantelor și creșterea animalelor/zootehnia Sectorul terţiar cunoaşte o dinamică superioară sectorului primar şi secundar. Dacă la începutul sec. al XX-lea terţiarul deţinea în P.I.B. 15%, în prezent el deţine o pondere de 50-55%, iar ponderea celor angajaţi în acest sector a crescut respectiv de la 5% la 43%

Sectorul terţiar în această grupă de ţări are o structură simplă, spre deosebire de ţările dezvoltate. Cele mai răspândite forme de activitate economico-practică sunt: comerţul cu amănuntul, deservirea turiştilor străini, a familiilor bogate etc. Sectorul secundar ocupă ultimul loc printre sferele de activitate ale populaţiei. Ne dorim să aducem în sectorul nostru cele mai eficiente și demonstrate practici de dezvoltare urbană din marile orașe europene pentru că avem cu toții dreptul la o viață mai bună, într-un oraș curat, prietenos și sigur., a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 Tot invatare prin joc, dar de data aceasta printr-un caiet de Geografie (clasa a IV-a), care poate fi utilizat si acasa, si la clasa. Propune-l si doamnei invatatoare, s-ar putea sa-l indrageasca instant, datorita continutului consistent, graficii placute, exercitiilor captivante. Exista o zicala care suna cam asa: Razboiul este modalitatea.

Economia Franței - Wikipedi

Contabil primar-ajutor măcelar Bucuresti, Sectorul 2 Azi Full time Măcelărie cu specific oriental in zona Dristor. Angajam contabil primar și ajutor măcelar (cu experiența). Salariu atractiv, pentru mai multe detalii sunați (între orele 10:00-22:00) la nr. de tel: 0.. Geografie. Geografie primar; Geografie gimnaziu; Geografie liceu; Biologie. Biologie gimnaziu; Biologie liceu; Chimie. Granița dintre sectorul public și cel privat este tot mai neclară, fapt care produce profunde mutații sociale. Această evoluție internă are ca fundal o serie de aspecte geostrategice: riscurile pe care le implică. Studiu geomorfologic al Văii Slănicului de Buzău (sectorul superior) EVOLUȚIA TERITORIALĂ ȘI DEMOGRAFICĂ A LOCALITĂȚILOR DE PE VALEA NIȘCOVULUI-STUDIU DE GEOGRAFIE UMANĂ REPARTIȚIA SPAȚIALĂ A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL ÎN SECTORUL 1 BUCUREȘTI. STUDIU DE PLANIFICARE TERITORIALĂ Meditatii la geografie. Adaugat la 06 Ian. 2019. Laura Orbu Tel: 0770267734 50 lei doua ore. Ofer meditatii la geografie. Pregatesc clasele V-XII, Bacalaureat, corigente si olimpiade. Mentionez faptul ca sunt licențiată în geografie în urma absolvirii Facultății de Geografie, am urmat modului psihopedagogic și am experiență în lucrul. Ecografia abdominală reprezintă o examinare a abdomenului cu ajutorul ultrasunetelor, utilizată ca metodă de primă intenție în investigarea patologiei abdominale, pentru detectarea și diagnosticul afecțiunilor abdominale.. Ecografia de abdomen se utilizează în special pentru evaluarea și diagnosticarea organelor parenchimatoase (ficat, splină, rinichi, pancreas), a veziculei.

Curs: Geografie Economica Mondiala (#468649) - Gradu

792 articole despre subiecte geografie bacalaureat 2021 - pagina 8. 08 Ian. 2020. Structura anului scolar 2020-2021 ar putea fi modificata! Consiliul National al Elevilor solicita inceperea scolii pe 1 septembrie. Consiliul National al Elevilor solicita ministrului Monica Anisie sa modifice structura anului scolar viitor: scoala sa inceapa pe 1. Primul primar al Bucureștiului a fost generalul Barbu Vlădoianu. Acesta și-a început primul mandat de primar de pe 7 august 1864 și a deținut funcția până pe 14 octombrie 1865. Al doilea mandat al său a început în decembrie 1872 și a durat până pe data de 31 mai 1873 limba si literatura romana si matematica, metodica predarii acestora (invatamant primar in limba romana) 1. bucureŞti sectorul 4 (municipiul bucureŞti) 2. Şcoala gimnazialĂ nr. 133 3. 4. profesor pentru invatamantul primar 1. studii universitare de licenta / conversie dupa ciclul i 2 Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei ecologice în învăţământul primar din sectorul arab al Israelului. evaluarea nivelului actual de alfabetizare ecologică al elevilor din clasa a şasea din sectorul arab profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie; Nina Bîrnaz, membru doctor, conferenţiar universitar.

Culegeri De Matematica - OLX

- Geografie, cunoaşterea mediului/ştiinţe şi metodica predării acestora în învăţământul preşcolar şi primar (2016-2018). Tipul sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare - învăţământ superior 1 X 2005 - 27.09.201 Ministrul Muncii explica, în cadrul interviului, situaţia raportului angajaţi/pensionari în diferite zone din ţară. Când i s-a cerut să dea un exemplu de judeţ în care sunt 16 pensionari la 10 angajaţi, cel mai mare dezechilibru de acest fel din ţară, Raluca Turcan s-a referit la judeţul Vaslui 10 Geografie 20 Geografie 10 Geografie 180 20 Geografia turismului 180 30 Cartografie 180 40 Hidrologie şi meteorologie 180 50 Planificare teritorială 180 60 Leadership în sectorul public (în limba engleză) 180 30 Ştiinţe ale comunicării 10 Ştiinţe ale comunicării 60 Ştiinţe ale comunicări Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Admitere la programele de licență Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe programe de studii/specializări acreditate în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, conform legislației în vigoare