Home

Master dreptul afacerilor

Misiunea programului de master Dreptul afacerilor este de a forma la cele mai înalte standarde de calitate specialişti de înaltă calificare pentru sistemul judiciar românesc sau a altor domenii conexe acestuia, care să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi la creşterea eficienţei pe piaţa muncii.. Dreptul afacerilor. Despre. Existenţa şi dezvoltarea economiei de piaţă liberă , deziderat consacrat prin Constituţia României din 1991, au impus necesitatea realizării unui cadru juridic adecvat, care să reglementeze statutul juridic al agenţilor economici, precum şi raporturile juridice la care acesta participă Dreptul afacerilor. Înscriere master Dreptul afacerilor 2013. Repartizarea candidaților în săli. Rezultate. Tematica de concurs. Drept civil. Drept comercial. Subiecte din anii anteriori. Sesiunea 2012-2013 MASTER - DREPTUL AFACERILOR - ANUL I GRUPA 101 L UNI 8-10 10-12 12-14 14-16 17-18 JURISDICŢIA COMERCIALĂ ŞI A FALIMENTULUI-C- Lect. univ. dr. E.ILIE 18-19 Jurisdicţia comercială şi a falimentului -S- Lect. univ. dr. E. Ilie 19-20 MARŢI 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 DREPT PENAL AL AFACERILOR - C - Lect. univ. dr O.MASTACA Dreptul afacerilor O diplomă de master poate fi o modalitate foarte bună de a extinde cunoștințele și perspectivele de angajare în același timp. Urmărirea unui grad absolvent este adesea recunoscut ca fiind un pas spre avansarea în multe domenii

DREPTUL AFACERILOR - Universitatea Nicolae Titulescu din

 1. LISTA CANDIDAȚI INTERVIU MASTER DREPTUL AFACERILOR 22.09.2020 ; Author: Lenovo Created Date: 9/21/2020 8:57:00 P
 2. Dreptul afacerilor: IF - 1 an DIPLOMA DE MASTER pentru candidaţii care se înscriu la al doilea program de studii universitare de master (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului); 7
 3. Admitere 2019. Studiile de master la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, au durata de două semestre (un an) şi corespund unui număr de 60 de credite de studiu transferabile. Candidații trebuie să fi dobândit 240 de credite (studii de licență cu durată de patru.
 4. Cursurile de master - modulul Drept financiar-bancar şi al asigurărilor - au ca scop aprofundarea cunoştinţelor juridice şi economice necesare absolvenţilor facultăţii care îşi vor desfăşura activitatea, în mod direct sau indirect, în domeniul afacerilor bancare, asigurărilor şi al pieţei de capital
 5. 3.Dreptul comercial în mediul afacerilor (Dreptul privat în mediul afacerilor, începând cu promoţia 2014) 4.Auditul intern şi operaţional, Audit statutar 5.Analiză şi comunicare financiară 6. Doctrina şi deontologia profesională 7.Control financiar, expertiză contabilă şi consultanţ
 6. Criterii suplimentare: La programele de master cu 60 ECTS se pot înscrie absolvenţii care au acumulat cel puţin 240 ECTS din programe de studii absolvite. La Programul Drept european se pot înscrie absolvenţi cu studii de licenţă de la orice facultate. Programul Dreptul afacerilor se adresează, în principal, absolvenţilor.

Dreptul afacerilor Admiter

Dreptul afacerilor - UniBu

(3) Concursul de admitere pentru locurile finanțate de la bugetul de stat constă într-un examen teoretic și practic tip interviu, având ca bibliografie: pentru programul de studii universitare de masterat Dreptul afacerilor: Stanciu D. Cărpenaru Tratat de drept comercial român ed. a VI-a actualizată, Universul Juridic, București. Programe de Studii de Master. Toate programele de studii sunt acreditate! Hotararea Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati în anul universitar 2018-2019, precum si domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul institutiilor de învatamânt superior PROGRAME DE STUDIU DE MASTER. Dreptul afacerilor - 1 an (2 semestre) Drept civil şi drept procesual civil aprofundat - 1 an (2 semestre) Ştiinţe penale - 1 an (2 semestre) Criminalistica și psihologia judiciară în investigația penală - 1 an (2 semestre) Dreptul Uniunii Europene Master Economia și Dreptul Afacerilor - EDA. 53 likes. Masterul EDA își propune să formeze specialişti capabili să cunoască și să analizeze critic relația dintre mediul economic și cel legislativ e-Learning UVT. Formular general cereri. Acasa. Programele analitce pentru studii universitare de master - Dreptul afacerilor. Anunturi. Echipa Facultatii de Drept din cadrul UVT a castigat premiul pentru cele mai bune pledoarii orale pentru reclamanti in cadrul prestigiosului concurs TELDERS INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION. 18 Jun 2021

 1. Universitatea Ecologica din Bucuresti, infiintata la 4 aprilie 1990, este prima institutie particulara de invatamant superior din Romania si singura universitate cu profil ecologic. In cei peste 24 ani de existenta, circa 30.000 de tineri au absolvit cursurile Universitatii, devenind reputati specialisti in diferite domenii, in tara si in strainatate
 2. Secretariat. Simona-Maria Pop 0264-450443, 0264-405300, int. 5927 smpop@law.ubbcluj.ro. Program cu publicul: Luni - Vineri, 9:00 - 12:0
 3. The master program deals with a practical approach of core subjects to fully maximize the outcome of teaching activity for a better comprehension of the main legal issues . The course focuses on those subjects which either haven't been addressed in the first cycle or contain legal institutions that require deepening, especially from the.
 4. Master online de drept (LL.M) în dreptul afacerilor internaționale este calificarea de conducere principală pentru avocații și managerii care doresc să își consolideze cunoștințele juridice; cercetările indică faptul că LL.M este un catalizator pentru persoanele cu aspirații puternice în carieră
 5. Alumni Drept Cantemir Cluj. September 20 ·. Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj-Napoca. September 20 ·. Programul de master Dreptul naţional şi european al afacerilor se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă ce doresc continuarea studiilor, precum şi speci.
 6. Created Date: 7/30/2021 2:03:39 P

Orar sem 2 Master Dreptul afacerilor.pdf [ ] 73 kB: Orar sem 2 Master Institutii de drept privat.pdf [ ] 58 kB: Orar sem 2 Master Stiinte Penale.pdf [ ] 71 kB: Elaborarea lucrării de disertaţie 2019-2020 Detalii Publicat: 19 Decembrie 2019 Ultima actualizare: 19 Decembrie 201 Și în anul universitar 2021-2022 vor fi organizate programele de master tradiționale ale Facultății de Drept a Universității din București: Dreptul afacerilor; Carieră judiciară; Drept privat; Dreptul muncii, relații de muncă și industriale; Drept internațional public; Dreptul Uniunii Europene; Științe Penale; Achiziții publice. Program de studii universitare de masterat: Dreptul Afacerilor. wkro / septembrie 23, 2014 / Recomandari, Stiri. Facultatea de Drept a Universitatii Romano-Americane va organiza in toamna acestui an un program de masterat dedicat Dreptului Afacerilor Download. Subiectele admitere 2015 Master la disciplina Dreptul Afacerilor. Clima Olga. Subiectele admitere 2015 Master la disciplina Dreptul Afacerilor 1. Concepţii privind dreptul public şi dreptul privat. 2. Caracteristica generală a dreptului civil. 3. Noţiunea şi obiectul dreptului civil

Cel Mai Bun Programe de Masterat în Dreptul afacerilor

 1. istraţie Publică Forma de învăţământ : Master Specializarea : AGC DREPTUL AFACERILOR Suport de Curs Lector dr. Nemţoi Gabriela Capitolul I fCategorii de comercianţi I. 1. Noţiuni generale Noul Cod civil precizează prin art. 3.
 2. Cel de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice este programul de Master Drept Antreprenorial.. Programul nostru de master este bazat pe un mediu performant de învăţământ şi de cercetare.În acest sens, calitatea procesului didactic va fi asigurată de un corp profesoral valoros
 3. Facutatea Economie Generala. Catedra de Economie si Politici Economice. Master. Economie si dreptul afacerilor. Anul universitar 2005/2006. Director de program: Prof.univ.dr. Coralia Angelescu
 4. Dreptul afacerilor. Elemente de drept societar Ioana Nely Militaru. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2018 Conţine bibliografie ISBN 978-606-580-085-4 34. 3 CUPRIN

Admitere studii universitare de masterat Facultatea de

Spatiu universitar de elita al francofoniei, Colegiul Juridic ofera cursuri de Drept cu specializare in Dreptul European al Afacerilor. Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne elibereaza pentru absolventii colegiului diplome franceze de Licenta in Drept sau Diplome de Master I si II Dreptul si guvernanta afacerilor internationale si europene Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) (IF) facultatea oferă un număr apreciabil de programe de master profesionale, atât la învățământ cu frecvență, cât și la învățământ cu frecvență redusă, precum și studii universitare de doctorat în domeniul economie și administrarea afacerilor. RESTANȚE MASTER DREPTUL AFACERILOR / BUSINESS LAW . RESTANȚE MASTER DREPTURILE OMULUI / DROITS DE L'HOMME. RESTANȚE MASTER DREPT PRIVAT. RESTANȚE MASTER ȘTIINȚE PENALE. Din motive tehnice examenul la disciplina Politici penale, de la programul de master Științe penale, se reprogramează și se va susține in data de 2 Iulie 2021, ora 11:00

Master în domeniul Administrarea Afacerilor. Care este durata studiilor şi numărul creditelor? Durata studiilor este de 2 ani şi sunt 120 de credite transferabile. Care sunt funcţiile sau profesiile pe care absolvenţii programului de studii masterale Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor le pot ocupa Universitatea ″Nicolae Titulescu″ din Bucuresti s-a afirmat ca o institutie de învatamânt autentica, serioasa, ca o prezenta distincta si larg apreciata în peisajul învatamântului superior din tara noastra. Beneficiind, înca de la înfiintare, de un corp profesoral de elita, activitatea universitatii noastre s-a desfasurat sub semnul. Admitere - sesiunea iulie 2021 Domenii, programe, forma de învățământ Condițiile de admitere Media de admitere: 60% Media de licență 40% nota la prezentare CV și scrisoare de intenție. *Candidații la programele de masterat cu discipline prealabile trebuie să facă dovada că au urmat disciplinele respectiv Lucrarea este destinata in principal studentilor care parcurg disciplina Dreptul afacerilor, dar si celor ce urmeaza un program de master in dreptul afacerilor. Ea este utila si specialistilor din diverse domenii, teoreticieni sau practicieni - juristi, economisti, practicieni in insolventa, mediatori etc. -, care prin activitatea lor. Acest curs prezinta Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 103 de pagini.. Profesor: Aurelia Giga Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Avocati Asociati - Dumitru si AsociatiiAlina Virlan

Admitere 2019 - UniBu

Cursuri susţinute la nivel licenţă: Microeconomie, Macroeconomie, Economie Europeană, Dreptul afacerilor, Doctrine Economice, Istoria economiei,Tranzacţii economice internaţionale, Economie internaţională, Plăţi şi finanţări internaţionale, Deontologia comunicării, Politici economice comparate, Economie şi politici de dezvoltare. Master Economie i Dre tul Afacerilor Dreptul European al Afacerilor AV. dr. LAZAR ROXANA-ELENA AV. dr. LAZAR ROXANA-ELENA 2.6 Tip de evaluare 2.7 Regimul discipinei 3.3 seminar/laborator 3.6 seminar/laborator 3. T impul total estimat ore e semestru i activitä i didactic Ovidiu Ioan Dumitru este licențiat în drept, absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu și licențiat în economie, absolvent al Facultății de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice. În 2004 a absolvit Studiile de master în Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept a Universitatatii Nicolae Titulescu, iar anul 2011 a obtinut titlul de Doctor în. Cercul de Dreptul Afacerilor. 24 Oct 2019. Model si barem pentru model Test de evaluare a competentelor lingvistice si de rationament - Admitere 2017. Planificarea examenelor aferenta anilor I - III DREPT IF/IFR - Anul universitar 2016 / 2017 - Licenta. Examene 2016: Teste pentru exersare pentru clasa a IX-a Administrarea Afacerilor. Prezentare generală. Istoria masteratului de Administrarea Afacerilor organizat de către Facultatea de Business se confundă, practic cu istoria acesteia. Înființată în anul 1992, sub numele de Transylvania Business School, Facultatea de Business oferea o pregătire postuniversitară de 2 ani, cu titlul de master.

Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR. Programul de studii de masterat: ADMINISTRAREA SI NEGOCIEREA AFACERILOR. Forma de invatamant: CU FRECVENŢĂ. Promotia: 2020-2022 - Anul universitar: 2020 -2021. descarca aici. Situaţia materialelor didactice recomandate pentru pregătirea examenelor - Licenta si Master Dreptul afacerilor* Bucureşti română IF 60 Criminalistică și psihologia judiciară în investigația penală* Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria mastera Program Master: DREPT INTERN SI INTERNATIONAL AL AFACERILOR (acreditat ARACIS 2016) Director: Conf.univ.dr.VICTORIA CRISTIEAN Forma de învatamânt: IF Durata programului de studiu: 2 semestre Programul de studii universitare de master Dreptul intern si international al afacerilor, consta in formarea unor specialisti cu o pregatire aprofundata in domeniul dreptului afacerilor, capabili sa.

Drept financiar, bancar şi al asigurărilor Admiter

 1. Anunţ sesiune restanţe master specializarea: DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR În perioada 01.02 - 07.02.2021 , an universitar 2020-2021, are loc sesiunea de restanţe pentru specializarea Dreptul European al Afacerilor, restanţe care se vor susţine în modul online , pe platforma Microsoft Teams
 2. Analiza Afacerilor si Controlul Performantei Intreprinderilor, ASE Toate informaţiile privind admiterea la Master la ASE le găsiţi aici: Art. 4 (1) La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă..
 3. 2007-2008-Master de Aprofundare - Dreptul Afacerilor 2006-2007-Master de Aprofundare - Auditul Situatiilor Financiare in cadrul Universitatii Valahia Targoviste. 2002-2006-Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune a Universitatii Valahia Targoviste. diploma de licenta pe audit financiar
 4. Dreptul afacerilor Bucureşti română IF 60 ANEXA-2-Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecar

Drept - Admitere Master - Admitere 2021 - Universitatea

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Categorii curs: 2020-2021 2020-2021 / București 2020-2021 / București / Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative 2020-2021 / București / Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative / Licență 2020-2021 / București / Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative / Licență. Master: Dreptul Intern si International al Afacerilor: 5 : Master: Cariera Judiciara CJ4: 3 : Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - Bucuresti: 2 : Facultatea de Management Turistic si Comercial - Bucuresti: 2 : Facultatea de Stiinte ale Educatiei: 2 : Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative - Administratie Publica - Bucuresti: Lucrarea prezinta interes pentru studentii care studiaza disciplina Dreptul afacerilor sau Dreptul comercial ori Teoria generala a obligatiilor, pentru masteranzii care urmeaza un program de master in dreptul afacerilor, precum si pentru toti teoreticienii si practicienii dreptului, care se intalnesc cu probleme juridice, mai.

Managementul strategic al afacerilor. Dreptul securităţii sociale; Finanţarea protecţiei sociale. Programul de master Administraţie publică şi dezvoltare comunitară are ca misiune asigurarea formării tinerilor absolvenţi în acest domeniu şi este generată de cerinţele impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. Master's degree Master Dreptul Afacerilor. 2013 - 2015. University Dimitrie Cantemir Licenta Limba și literatura engleză si franceza. 2009 - 2012. Nicolae Titulescu University of Bucharest Licenta Drept. 2008 - 2012. High School National College Vladimir Streinu, Gaesti - 2004 - 2008. Experiență în voluntariat. Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu organizează Selecția studenților care au finalizat anul I, anul II și anul III de studii de licență, precum și a masteranzilor în vederea desfășurării mobilităților de studii, în universitățile partenere, în cadrul Programului Erasmus + pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020

Maste

 1. Conturile în care se pot face plățile sunt: B.C.R. CLUJ: RO17 RNCB 0106 0265 7548 0001 B.T. CLUJ: RO70 BTRL 0670 1202 W714 32X
 2. programul de studii universitare de master dreptul afacerilor Obiective: stabilirea cadrului conceptual al afacerilor lato sensu - parcursul unei întreprinderi din momentul înființării până în momentul desființării ei - și stricto sensu - încheierea unei convenții (tranzacții) comerciale
 3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER. Aici veţi găsi informaţii despre Admiterea 2021 la facultăţile Universităţii din Bucureşti, calendar, acte necesare pentru înscriere, numărul de locuri, taxa de înscriere și taxa de studiu.
 4. Dreptul afacerilor MULTIPLE CHOICE. Dreptul Afacerilor este o disciplină a. juridică b. economică c. juridico-economică ANS: A; Principiul libertătii comertului presupune: a. libera executare a profesiei de comerciant b. dreptul omului de afaceri de a circula nestingherit c. obligatia de a presta si activităti civile ANS:
 5. Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir.

Dreptul național și european al afacerilor - Facultatea de

Dreptul român a adoptat, prin Codul civil 2 o concepţie monoteistă asupra determinării naturii juridice a obligaţiilor patrimoniale şi a celor nepatrimoniale cu caracter privat, deci a actelor şi f aptelor juridice rezultând din asumarea acestora, consid erându- le ca având, în principiu, o singură reglementare, aceea a legii civile. Master Dreptul Afacerilor 13 people | 1 document; Master cariera judiciara 2 people; Master drept european 3 people | 1 document; Master dreptul urbanismului si al amenajarii teritoriului 1 person; N. None 3 people; Notar 4 people; P. Penal 3 people; R. Relatii Internationale N Titulescu 5 people | 1 document; S. Sefy 1 perso Master didactic Cu bursă Fără taxă (CPL) 6 DREPT Drept Drept privat A / IF 300 55 1 - - 10 - 6 1 - - Științe penale A / IF 55 - - - 10 1 5 1 - - Dreptul afacerilor/Business law (în lb.engleză) A / IF 40 - - - 10 - - 1 2 - Științe administrative Administrație publică A / IF 150 45 - - - 15 - - - -

Cele mai Bune Masterate în Drept - Programe & Studii LLM

Dreptul afacerilor Admitere UV

Specializarea Dreptul internațional și comparat al afacerilor/International and comparative business law- 2 semestre (limba engleză) - cu frecvență Criterii de selecție: Interviu în limba engleză și evaluarea dosarului de candidatură 1 Master Economie şi Dreptul Afacerilor PROGRAMA ANALITICĂ P R A C T I C Ă DE SPECIALITATE Semestrul II I. Descriere şi obiective Stagiul de practică are rolul de a-i familiariza pe studenţii din an I, Master Economie şi Dreptul Afacerilor, cu aspectele juridico-economice ale organizării şi funcţionării societăţilor comerciale - specializarea dreptul afacerilor/business law in limba engleza - specializarea drepturile omului/droits de l'homme in limba franceza - specializarea stiinte penale - specializarea administratie publica . anexa 1 - cerere de inscriere la examenul de disertaȚie sesiunea iulie 2021. anexa 2 - declaraȚia pe propria rĂspundere privind. Descriere. Modulul Dreptul European al Afacerilor este o disciplină obligatorie pentru la nivel de Licență și Master, care se adresează studenților din în anul 3 semestrul I de studii la nivel de licenţă, semestru şi la nivel de master în anul 1 semestrul II. 2, care urmăresc să-şi deschidă noi oportunităţi în carieră şi să. Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor, Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară), Drept privat comparat/Droit prive compare (în limba franceză), Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and Comparative Business Law (în limba engleză)

Dreptul penal al afacerilor 8. Individualizarea sancţiunilor de drept penal. OCUPATII POSIBILE MASTER DREPTUL COMUNITĂȚILOR VIRTUALE. Administrator judiciar - 241219 Administrator societate comerciala - 242111 Agent consular - 242212 Analist armonizare legislativa - 26191 Planul de înmatriculare în ASEM pentru anul universitar 2021-2022, Ciclul II, MASTERAT (locurile cu finanţare de la BUGETUL DE STAT, învăţământ cu FRECVENȚĂ Domenii, programe de master și forme de învățământ Din HOTĂRÂREA nr. 738 din 31 august 2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021 Forma de învățământ [ Oferta educațională pentru anul 2020-2021 nivel master. Total programe 253 acreditate în 42 de domenii de master:162 în limba română, 46 în limba maghiară, 6 în limba germană, 35 în limba engleză, 3 în limba franceză și 1 în limba italiană ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI. Lect. univ. dr. Ileana VOICA. DREPTUL AFACERILORCURS PENTRU NVMNTUL LA DISTAN. Editura ASE Bucureti 201

UEB - Programe de Studii de Maste

Prezentare Studii Master - Universitatea Titu Maioresc

Master Economia și Dreptul Afacerilor - EDA - Posts Faceboo

P.S.U.M. DREPTUL AFACERILOR LISTĂ CU NOTELE FINALE ȘI CU IERARHIZAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI PRECUM ŞI A CELOR DECLARAŢI RESPINŞI, DUPĂ ETAPA SOLUȚIONĂRII CONTESTAŢIILOR Septembrie 2017 - TAXĂ Comisia centrală de admitere la nivel de facultat Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor ofera programe de licenta si masterat in domeniile: Finante, Contabilitate, Administrarea Afacerilor Internationale si Marketing. Facultatea noastra este membru al Asociatiei Facultatilor de Economie din Romania, organizatie profesional-stiintifica constituita cu scopul dezvoltarii si.

Vezi detalii despre acest program din Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara (UVT Dreptul afacerilor. 2020/2021 Practică pedagogică - Nivel II. 2021-2022 Masurarea marimilor electrice si neelect... 2020-2021 Dezvoltare rurala durabila. Studii universitare de Master IF [ZI] Studii universitare de Doctorat. Studii universitare de perfecţionare, postuniversi.. MASTER IN STUDII EUROPENE (Interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Acreditat prin HG 185/2018 din 4 aprilie 2018 In conditiile continuarii pandemiei cursurile programului de master vor fi disponibile si on-line. Programul în studii europene este interdisciplinar și se adresează absolvenților cu licențe în domeniile: economie și administrarea.

Facultatea de Drept din Timisoar

de master Programul de studii universitare de master Forma de învățământ Număr credite 1. Facultatea de Inginerie Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică IF 120 Dreptul european al afacerilor IF 90 Științe penale și criminalistică IF 6 Studii universitare de Master IF [ZI] Facultatea de Ştiinţe Economice. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. ANUL UNIVERSITAR 2020-2021. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ. DREPTUL AFACERILOR I sem I. DREPTUL AFACERILOR I sem II. Drept european al afacerilor (DA sem II) Participanți. General. Temă 1. Temă 2. Temă 3. Drept.

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative - Master

63 Economia şi dreptul afacerilor IF 2020 310440101001SM181011 CHIOSA L. DORINA 64 Economia şi dreptul afacerilor IF 2020 310440106003SM181009 COTUNĂ V. BOGDAN 65 Economia şi dreptul afacerilor IF 2020 310440101001SM181015 ICHIM C SIMONA-GABRIELA 66 Economia şi dreptul afacerilor IF 2020 310440101001SM181016 LOZBĂ N ELENA CRISTINA CĂS. MIC Master - Contabilitate, expertiză şi audit: B408: 0232 201470: Master - Data Mining: B408: 0232 201470: Master - Economie şi afaceri internaţionale: B424: 0232 201606: Master - Economie şi dreptul afacerilor: B424: 0232 201606: Master - Finance and Risk Management: B424: 0232 201606: Master - Finanţe - asigurări: B424: 0232.

AcasăProf

• din octombrie 2012, lector universitar, Facultatea de drept UBB, disciplinele Dreptul comertului international, Contracte de afaceri interne si internationale • octombrie 2008 - octombrie 2012 : asistent universitar, FSEGA UBB, disciplinele Dreptul afacerilor, Dreptul comertului international, Droit des affaire Planul de învățământ al programului de studii universitare de master Dreptul Comunităților Virtuale este structurat pe trei semestre, 90 de credite, si cuprinde următoarele discipline de studiu care abordează, într-o manieră flexibilă și modernă următoarele discipline: - teoria generală a comunităților virtuale

Drept – Admitere Master – Admitere 2021 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IașiVIDEO Viitoarea senatoare AUR Sosoaca a fost consiliera unui ministru din guvernul Nastase

Biblioteca digitală ID - Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Academia de Poliție Al. I. Cuza. Vineri, 24 ianuarie 2020, ora 10.00, la sediul Academiei de Poliție se va desfășura ceremonialul depunerii de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cu prilejul sărbătoririi a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. MAI MULT

Ed. coord. de: Boroi Alexandru, Dreptul penal al afacerilor. Editia 7. 2021, Data aparitie: 31.01.2021, Editura: Editura C.H. Beck, Pagini: 58 Dreptul afacerilor. Managementul resurselor umane. Analiză economico-financiară. View Notes - 266429713-Curs-Dreptul-Afacerilor from MANG 00087 at University of Bucharest. Manualul a fost elaborat de un colectiv de autori n urmtoarea componen: Alexandru CUZNEOV, dr. n drep In cadrul aceleiasi Universitati, a absolvit cursurile de Master cu specializarea Dreptul Afacerilor . Avocat Suceava : In anul 2009 avea sa intre in Baroul Bucuresti si sa devina astfel membra a Uniunii Barourilor din Romania, colaborand si efectuandu-si stagiul de practica la una dintre cele mai mari societati de avocatura din Romania

Avocat Simona Dumitrescu – Dumitrescu, Balabes si Asociatii

Dreptul penal al afacerilor Always a legal step ahead. COBUZ & ASOCIATII > Expertiza > Domenii expertiza > Dreptul penal al afacerilor. Domenii de practică: drept civil, dreptul muncii, dreptul proprietății industriale (inclusiv asistență în domeniul proprietății industriale și derularea procedurilor în fața OSIM) masterat Dreptul European al afacerilor, de la Facultatea de Drept și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia. Art.2. Se aprobă achitarea taxei pentru validarea și înscrierea calificării în RNCIS în valoare de 346 lei din bugetul Biroului Managementul Calității și Control Intern Managerial. Art. 3 5. Dreptul contractelor comerciale (în limba engleză) Semestrul al IV-lea 1. Seminar de specialitate - Managementul vânzărilor (în limba engleză) 2. Practică de specialitate 3. Dizertaţie : Catedra. Director de program : Catedra UNESCO Administrarea Afacerilor. Prof. univ. dr. Adrian D. Tanţău. Corpul profesoral : Prof. univ. dr. Arii de practică: Drept Penal /Dreptul Penal al Afacerilor, Drept Societar & Comercial, Litigii . Educație: Master in Siinte Penale (2019); Diplomă de Licență în Drept - Universitatea din Bucuresti (2018) Limbi vorbite: Engleză, Franceză și Română . Afilieri: Uniunea Națională a Barourilor din România (2019) To master the economic, financial and banking vocabulary in order to be able to communicate in writing and orally, including the use of an international language; Dreptul Afacerilor (Business Law) Engleză pentru afaceri și corespondență comercială.