Home

Inregistrarea datelor cu caracter personal

Nu mai exista aceasta obligativitatea. Mai jos puteti regasi comunicatul oficial ANSPDCP: În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, începând din data de 25 mai 2018 (data aplicării acestui. Inregistrarea operatorilor de date cu caracter personal a devenit gratuita, prin intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 36/2007 care abroga Legea nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal, care cadeau sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera.

Inregistrare operator date cu caracter personal - GDPR comple

Protecţia datelor cu caracter personal . A. Consideratii generale. Organizaţiile şi indivizii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia de a le păstra astfel încât să le fie asigurată confidenţialitatea şi securitatea. Aceste obligaţii sunt subsumate dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, reglementat. În pas de traziție către era digitală, protecția datelor cu caracter personal este un subiect serios pe agenda fiecărei companii. Acum că am aflat împreună ce este gdpr, în continuare, vom rezuma pe scurt GDPR, cu mențiunea că pe blogul LegalUp publicăm constant articole despre Regulamentul GDPR pentru a veni în spirijinul. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemelor de supraveghere video se efectuează cu consimţământul expres şi neechivoc al persoanei vizate sau în cazurile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare Transferul datelor cu caracter personal. Cabinetul nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens

Înregistrare operator de date cu caracter personal

USR are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018. Începând cu data de 16.04.2021 Partidul PLUS (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate), partid politic înființat potrivit legii a. Răspuns. Operatorul de date stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Așadar, dacă societatea/organizația dvs. decide de ce și cum ar trebui prelucrate datele cu caracter personal, aceasta este operatorul de date

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal. 1. Informații generale. În conformitate cu prevederile din H.G. nr. 34/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice este structura de specialitate a administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, instituţia noastră va solicita consimţământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. a din GDPR. Sursa datelor cu caracter personal Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); d. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, e. Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr Baza legală: Regulamentul (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR) CUPRINS: CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE 5 1 Protecția datelor și a vieții private în mediul on-line Protecția datelor și coronavirusul. Normele UE vă garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate ori de câte ori este nevoie de colectarea lor - de exemplu, când faceți cumpărături on-line, când vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă sau când solicitați un credit

Afla totul despre protectia datelor cu caracter personal

Durata pãstrãrii datelor dumneavoastrã cu caracter personal Reținem datele dumneavoastrã cu caracter personal atâta timp cât avem un temei legal de prelucrare a datelor. Pentru scopul menționat la Cap. III. lit. a) (persoana vizatã-vizitator site) durata este asigurata de informațiile de tip cookies menționate in politica de cookies. Prevederile art. 5, 6 şi 8 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau la date care sînt strîns. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 1. Aspecte generale. RETIM Ecologic Service Timișoara S.A., cu sediul în Timişoara, județul Timiș, Str. Gheorghe Lazăr nr. 24, etaj 4, SAD 31-33 - clădirea FRUCTUS PLAZA, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr

inregistrare ca operator de date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL-CENTER . In cadrul activitatilor sale de call center, EOS KSI Romania SRL, avand sediul in Bucuresti, Bd.Dimitrie Pompei, nr.10 A, cladirea C3, etaj 7, sector 2, fiind inregistrata la Oficiul Comertului sub nr Ultima actualizare: 20 Iulie 2018. Această informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Blue Idea Online SRL. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-urile noastre IQads.ro și. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CERTSIGN S.A. (denumită în cele ce urmează certSIGN), cu sediul social în București, Șos. Olteniței nr. 107 A, corp C1, et.1, camera 16, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/484/17.01.2006, CUI 18288250, Telefon: 0311 011 870, Fax: 021 311. Informare privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal (supraveghere video) Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt. Informare . privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video. Body Art Wellness Club. ÎNTRUCÂT: (i) Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a.

Pagina principal

  1. Unitatea de învățământ, în calitate de operator de date cu caracter personal , are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze: securitatea în mediul online; asigurarea confidențialității datelor
  2. Prin adresa 0017483 / 08-08-2011 ANSPDCP informeaza ca pentru completarea si transmiterea REVISAL nu este necesara inregistrarea ca operator de date cu caracter personal, indiferent daca operatiunea se realizeaza direct de angajator sau de catre un prestator de servicii
  3. Protecția datelor cu caracter personal; Informații utile. Subdiviziuni teritoriale; Recomandări privind aspectul exterior al solicitantului la fotografierea pentru actele de identitate; Codul etic; Conturi de decontare; Date statistice; Formulare tip; Misiunile diplomatice; Instituţii de pregătire a conducătorilor aut
  4. are sau în orice alt mod.
  5. Colectarea datelor cu caracter personal Informații privind ADN-ul și amprente digitale. A se vedea infra, Stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal , În contextul poliției și al sistemului de justiție penală . Date GPS. Uzun împotriva Germaniei. 2 septembrie 201
  6. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC.
  7. LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 decembrie 2001. +. LA DATA DE 25 MAI 2018 SE ABROGĂ LEGEA NR. 677/2001, POTRIVIT ALIN. (1) AL ART

Inregistrare operator de date cu caracter personal la

Confirmare donatie - Narada

Transferul datelor cu caracter personal. Cabinetul nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens Introducere Aceasta este politica privind protecția datelor a Media Med Publicis SRL. (Media Med Publicis). Media Med Publicis respectă confidențialitatea dumneavoastră și se angajează să vă protejeze datele personale pe care ni le-ați furnizat. Ne angajăm să colectam și să folosim datele personale în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei date de contact se regăsesc la adresa: www.dataprotection.ro. Furnizarea de către Dvs. a datelor cu caracter personal este realizată doar în contextul Contractului și a înțelegerii intervenite între EximBank și Clientul său cu privire la. datelor cu caracter personal, in unitatea dvs. legislatia de care trebuie sa se tina seama este: - Legea nr. 1 / 2011, Legea Educatiei Nationale, art. 272 (3) inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu

Metodologia-cadru mai prevede și categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la articolul 5 din Regulamentul UE 2016/679 Protecția Datelor cu Caracter Personal la numărul de telefon 0769 699 092 sau la adresa de e-mail dpo@centrul- provita.ro sau cu o cerere scrisa la adresa: Strada Alexandrina, nr.20-22, Sector 1, București Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general. Protecția datelor și coronavirusul. RGPD stabilește cerințele detaliate pentru companii și organizații în ceea ce privește colectarea, stocarea și gestionarea datelor cu caracter personal. Se aplică atât în cazul organizațiilor europene care prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor din UE. (În acest caz, cele 28. Stimate investitor, Iti multumim pentru increderea pe care ne-ai acordat-o si pentru ca ai ales produsele noastre, si dorim sa te informam pe aceasta cale despre noile reglementari referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Incepand cu data de 25 Mai 2018, a intrat in vigo

menționat mai sus, respectiv operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, Vă comunic acordul meu pentru realizarea de prelucrări de date proprii cu caracter personal de către Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, pentru formalitățile enumerate anterior Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal în domeniul farmaceutic 27 Mai 2021 - 27 Iunie 2021. Evenimentul s-a incheiat. Puteti vizualiza inregistrarea conferintei live si sa accesati prezentarile speakerilor. Te rugam sa intri in cont pentru a accesa materialele combinație unică cu eficiență crescută. În contextul implementării prevederilor cu privire la protecţia datelor cu caracter personal din Planul de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, cât şi a acţiunilor întreprinse în procesul de reformare a instituţiei, precum şi în vederea respectării dreptului fundamental la viaţă intimă şi privată, protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu. Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra în realizarea celor de mai sus includ: 1. Date cu privire la Managementul Valorilor Clienților (precum date cu privire la servicii prestate de alți operatori, date privind loialitatea, de când sunteți clienți, specificul dvs. ca client, etc.) 2. Date de Identificare, 3

În data de 27 iulie 2021, în rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă a funcționarilor publici debutanți și confirmării în funcția publică de controlor de stat în Direcția conformitate din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere şi Conformitate a Centrului Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. SC FAN Courier Express SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-urilor. Conform legislației în vigoare, beneficiați de o serie de drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, de rectificare a datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, de dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de portabilitate a datelor Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a lansat Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, ce asigură punerea în aplicare a prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.. Potrivit legii, operatorii de date cu caracter personal sunt obligaţi să notifice Autoritatea naţională pentru protecţia datelor cu caracter.

In conformitate cu art.29 din Legea nr.677/2001 care stabileste principiul conform caruia transferul datelor cu caracter personal poate fi efectuat numai in conditiile in care statul catre care se intentioneaza transferul datelor (statul de destinatie) asigura un nivel de protectie adecvat, coroborat cu art.44 al Regulamentului nr.679/2016. Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate spontan se bazează pe consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725. Vă rugăm să nu includeți în contribuția dumneavoastră niciun fel de date cu caracter personal ale altor persoane Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta « orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În situația în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, secțiunea 6 articolul 1 lit. a GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene) reprezintă. (1) Colectarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvaluirea sau orice alte operatiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video, care permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice, reprezinta operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal ce intra sub incidenta prevederilor.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE MIHALCEA MIHAI PFA Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, va informam ca MIHALCEAMIHAI PFA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Orkla Foods Romania SA Orkla Foods Romania SA (denumită în continuare Orkla), cu sediu în București,Strada Grigore Alexandrescu Nr. 89-97, cladirea C, Sector 1, București, cod postal 010624, CUI 14624799, J40/15619/2006, tel. 031.8057570, fax 031.805.75.71, website: www.orklafoods.ro, email.

12. încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 1. A.Atribuţii generale: DGAMC are ca obiect de activitate, ansamblul activităţilor de administrare fiscală Poți obține informații despre drepturile și procesarea datelor cu caracter personal prin: E-mail: protectia.datelor.ro@ikea.com. Telefon: +40 (0) 21 407 45 00. Trimiterea unei cereri la adresa Șoseaua București-Ploiești, nr. 42A, cod poștal 013696, sector 1, București, România

Inregistrare ca operator de date personale - avocatnet

Tutun pentru narghilea - Adalya - Lady KillerTestare Real Time PCR SARS-COV2 | Acces Drive-IN | COMPLET MEDICAL

Deoarece protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă, dorim să vă informăm când și de ce noi, Societatea Electrica Furnizare SA cu sediul în București, Sos. Ștefan cel Mare nr. 1A, Sector 1, (Electrica Furnizare, noi), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, care sunt drepturil În ataşament aveţi un model privind Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal propusă de Întreprinderea Individuală Novăcescu Laurenţiu Bogdan. În cazul în care doriţi protejarea informaţiilor cu caracter personal ale angajaţilor în vederea completării şi transmiterii programului REVISAL, contactaţi Întreprinderea Individuală Novăcescu Laurenţiu. Pentru protecția datelor cu caracter personal, Martorii lui Iehova au adoptat diferite măsuri de securitate în plan tehnic și procedural, în conformitate cu Legea privind protecția datelor. Vestitorii înțeleg că datele lor cu caracter personal vor fi accesate doar de un număr limitat de persoane autorizate pentru îndeplinirea. Inregistrarea datelor cu caracter personal. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 25 mai 2018. VIZUALIZATI INSTANT acest raspuns, platind prin SMS! Puteti accesa raspunsul la intrebarea de mai sus, platind prin SMS 10 Euro + TVA datelor cu caracter personal, in unitatea dvs. legislatia de care trebuie sa se tina seama este: - Legea nr. 1 / 2011, Legea Educatiei Nationale, art. 272 (3) inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facuta numai cu

a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse într-un asemenea sistem. (2) Prezenta lege se aplica: a) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activitatilor desfasurate d Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind.

Prelucrarea datelor cu caracter personal Termeni si conditii 1. Garantia Vodafone Vodafone asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidentialitătii datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului Informatii cu privire la procesarea datelor cu caracter personal a) Inregistrarea clientilor Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de inscriere la curs in scopul incheierii si executarii contractului, in scopul emiterii documentelor fiscale si a celor de participare la curs: certificat de participare sau. 1.7 Un singur click în casuta denumita Sunt de acord cu termenii de mai sus si cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal are valoare contractuala între dumneavoastra si Vodafone Romania SA. 1.8 Prezentele definiții se aplică în situația unei vânzări la distanță: a Condiții de protecție și procesare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate. În ceea ce privește legea privind protecția datelor cu caracter personal și art. 13 al regulamentului Parlamentului European și al Consiliului 2016/679 (GDPR), societatea PACHET PLUS s.r.l. în calitate de operator de date vă furnizează informații despre procesarea și.

Societatea Civilă de Avocați FILIP, având sediul social în București, Sky Tower Building, Calea Floreasca nr. 246C, Etaj 15, Sector 1, România, având codul unic de înregistrare RO24346576, (Societatea) în calitate de operator de date cu caracter personal, care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare, dorește să vă informeze despre prelucrarea datelor dvs. cu. la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, am dreptul de acces, de opoziţie și de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiţiei. 9.Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitate Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC Tes Euro Media SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA. Universitatea Babeș-Bolyai (UBB Cluj) are plăcerea de a vă informa că, în vederea îndeplinirii misiunii de universitate comprehensive, de cercetare avansată şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor, prelucrează date cu caracter personal Orice prelucrare a datelor dvs. personale, ca angajat, se face cu aceeași strictețe și responsabilitate, ca pentru orice alt titular de date cu caracter personal, iar principiile GDPR sunt aplicate întocmai. De asemenea, beneficiați de aceleași drepturi pe care le au titularii de date cu caracter personal în relația cu USH, ca angajator

Datelor cu Caracter Personal consta in realizarea programului de aparare a drepturilor si libertatilor persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Ponderea acestui program in cadrul finantarii totale a politicii publice este in procent de 100%. 3 Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ți privind libera. datelor cu caracter personal Înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea 12

orice mijloace, datele mele cu caracter personal, puse la dispoziție cu ocazia înscrierii la concursul de admitere, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Data, Semnătura Începând cu data de 25.05.2018, Casa de Asigurări de Sănătate Covasna aplică Regulamentul (UE) nr. 2016/679 cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal . În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ACORDUL PENTRU CONDIŢIILE PREZENTATE ÎN INFORMARE Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date. 1 DATELOR CU CARACTER PERSONAL TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI A SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN Inregistrarea audio a convorbirii telefonice Prenume si nume Alte date de identificare a clientului precum adresa, data nasterii, adresa de email, ID client, informatii.

Echipa medicală | Medsana

Lista de bunuri primite cu titlu gratuit Comisia paritară Listă documente de interes public Protecția datelor cu caracter personal Bugetul MF ; Bugetul MF Venituri salariale Plăți Contracte de achiziții public certSIGN prelucrează date cu caracter personal în scopul derulării activităților societății, cu respectarea prevederilor legale referitoare la acestea din tarile in care opereaza. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate cu respectarea următoarelor principii. Protecția Datelor cu Caracter Personal . Altex Romania S.R.L., având sediul social in Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1, etaj 10, județul Ilfov, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J23/2611/2016, având CUI RO2864518, este operator de date cu caracter personal Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal respectă prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în cadrul sistemelor de evidență nr. 0001200-001, nr. 0001200-006. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Societatea Design Your Travel S.R.L denumită în continuare MEDEVENTS prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv Regulamentul UE nr. 679.

Protecţia datelor cu caracter personal - MINISTERUL

SEMINAR CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - ONLINE - prin ZOOM. În conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților cu caracter personal cu bună-credință, în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: GDPR, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu Totodată, s-a semnalat invalidarea de către CJUE a Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European, pe motiv că așa-numita Directiva Big Brother reprezintă o imixtiune deosebit de gravă și disproporționată în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal 1. Prelucrare şi stocare date cu caracter personal Înainte de utilizarea platformei online de înscriere vă rugăm să consultaţi formularul ce conţine informaţii referitoare la acordul privind prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal Conform cerințelor Regulamentului UE nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, ARACIS are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră

Regulament GDPR pe scurt

Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Silja Holding SIA (Casino. Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene

DECIZIE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Spre atenţia subiecţilor datelor cu caracter personal. Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa persoanelor fizice despre prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informaţional Protecţia Socială înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000028-001 şi sistemul informaţional Bilete sanatoriale. (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetățenilor. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității Datele cu caracter personal se referă la orice informații care identifică sau care pot face o persoana fizica identificatibilă. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune oricare dintre următoarele activități: colectare, înregistrare, stocare, utilizare, organizare, agregare, transfer, divulgare, arhivare sau ștergere

Salata de crizanteme cu creveti | Ficat de vitel cu sos de macris - Bacania VecheAlumni FEAA Timisoara

Condiții generale privind prelucrarea datelor cu caracter

menționat mai sus, respectiv operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, Vă comunic acordul meu pentru realizarea de prelucrări de date proprii cu caracter personal de către Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, pentru formalitățile enumerate anterior Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul serviciului SELF SERVICE LIVIA DE LA BT Versiune aplicabila incepand cu data de 11 iunie 2021 Versiune anterioara - 15 mai 2019 Prevederi generale Banca Transilvania, S.A., institutie de credit infiintata in Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, str Prelucrarea datelor - In baza Legii nr. 677/2001, Primaria Municipiului Cluj-Napoca are obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care vor fi inregistrate in sistemul electronic de plati

Infiintare Firma 2019 – SRL Asociat Unic | Alex Ursake

Informare prelucrare date cu caracter personal - Uniunea

toate consecințele și fară a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Science ON pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în cadrul Science ON din București Prezenta Politică se referă la protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în scopuri proprii de Bristol-Myers Squibb Marketing Services S.R.L., cu sediul în București, Bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, clădirea Europe House, sector 1, cod poștal 010665, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr

Despre noi - Narada69 lei - Boxa portabila Bluetooth, Radio FM, micro SD KTS 1036E | Target Deal