Home

Absolvire uaic

Absolvire studii - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din

Contact: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România, Telefon: 0232 20 1000, Fax: 0232. 20 1201, E-mail: contact. Anunţuri absolvire - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. 13.07.2021. Anunt eliberare adeverințe master. 07.07.2021. Eliberare acte de studii. 30.06.2021. Detalii privind eliberarea adeverinţelor de finalizare a studiilor. 24.06.2021. Prelungire perioadă depunere documente finalizare studii Înscriere examene de absolvire. Utilizator. Completați utilizatoru Diploma de absolvire / licenţă / disertaţie şi Suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susţinerea examenului, de către Biroul Acte de studii din cadrul Universităţii (corpul A, etajul II, tel. 0232/201120, link. FPSE | Etapa 1. Meniu. Închide meniu × Start Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Planificare Status Final. ☰ Absolvire

Promotia 2021 - Ceremonia de absolvire. Promotia 2021. - Ceremonia de absolvire. Ceremonia de absolvire a promotiei 2021 va avea loc in Aula Mihai Eminescu, luni, 21 iunie de la ora 14.30. Va invitam sa participati Secretariat: secretariat.bio@uaic.ro Administrație: asf.bio@uaic.ro. FACULTATE. Prezentare; Misiune şi obiective; Organizare; Cadre didactice; Documente oficial

Portal - Alexandru Ioan Cuza Universit

  1. UAIC a decis reluarea activităților didactice în format fizic pentru anul universitar 2021-2022 2021-07-23T16:04:28+03:00 Rectorul UAIC, vizită oficială la Universitatea din Ismail, Ucrain
  2. Diploma de studii. În general, diplomele de studii se pot cere la doi ani de la absolvirea programului (licenţă, master, doctorat). Diplomele se obţin în aceeaşi zi, cu excepţia unor perioade foarte aglomerate, în care termenul ar putea fi şi de două zile. Înainte ca absolvenţii să se prezinte pentru ridicarea diplomei, este bine.
  3. Examene de absolvire Începând cu data de 13.07.2021 se eliberează adeverinţele pentru absolvenţii STUDIILOR DE LICENŢĂ care au susţinut examenul de finalizare în sesiunea iunie-iulie 2021. Procedura de eliberare a adeverinţelor poate fi accesată la următorul link

Deschiderea anului universitar 2020-2021 la UAIC. Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) va avea loc miercuri, 30 septembrie 2020, la ora 11.00. Te invităm să urmărești online evenimentul (care va fi transmis live pe această pagină), având în vedere situația. Declaraţie pe propria răspundere privind completarea pe actele de studii şi cu numele de căsătorie. Declaraţie privind originalitatea conţinutului lucrării de absolvire /licenţă/disertaţie. Dacă aţi descărcat documentele menţionate, putem trece la următorul pas - ETAPA 2 - unde veţi constata că este necesară pregătirea şi a. (art. 1, alin. 2 din Ordinul MEC nr. 4206 din 6 mai 2020, respectiv art. 7 din Procedură privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de licență, diplomă, disertație și absolvire pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, aprobată în Şedinţa Senatului din 30 aprilie 2020

Observaţii. Casetele bifate în tabel nu se salvează, ajută doar pentru a remarca mai uşor documentele lipsă. Toate documentele care vor fi încărcate trebuie să fie salvate în format .pdf, dimensiunea lor fiind de maxim 8mb.. Aşadar, dacă toate aceste documente sunt scanate puteţi trece la etapa următoare, adică ETAPA 3 (este necesar să vă logaţi, dacă nu aţi făcut-o, deja) Examene de absolvire, sesiunea iunie/iulie 2021 17 iunie 2021 În data de 18 iunie 2021 începe perioada de înscriere pentru examenele de absolvire (licență+disertație), sesiunea iunie/iulie 2021

www.uaic.ro PER LIBERTATEM AD VERITATEM ANUNȚ ELIBERARE ADEVERINȚE ABSOLVIRE LICENȚĂ/DISERTAȚIE. Stimați absolvenți, adeverințele de absolvire a examenelor de finalizare a studiilor sunt gata și pot fi ridicate de la Secretariatul Facultății de Biologie în intervalul orar . 10:00-12:00. Observații Conducerea UAIC a participat la festivitatea de absolvire a Extensiunii din Bălți. Sâmbătă, 3 iulie 2021, o delegație a conducerii executive a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC), formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER - Rector, prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI - Prorector pentru activităţi studenţeşti. Consultați, de asemenea, următoarele documente: Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire (sesiunile iulie/septembrie 2019 și februarie 2020 3 DECLARAŢIE PRIVIND ORIGINALITATE ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul Recunoașterea optică a caracterelor pe platforma Android este scrisă de mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară sau străinătate Examenul de absolvire (sesiunea iulie 2018) se susține odata cu examenul de licență al studenților înmatriculați la ID. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Site-ul FEA

Examene de absolvire, sesiunea iunie/iulie 2021. În data de 18 iunie 2021 începe perioada de înscriere pentru examenele de absolvire (licență+disertație), sesiunea iunie/iulie 2021. Informațiile privind înscrierea și susținerea examenelor de absolvire pot fi găsite pe [ Ceremonie de Absolvire 2021 - FEAA, Contabilitate și Informatică de Gestiun 6 Introducere Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o și citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde. (G. F. Morozov). Reprezentanții studenților UAIC. 10,828 Followers · College & University. Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Medicină Fundația Alumni - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași Videos Ceremonie de Absolvire 2021 - Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul Geologie. adeverinŢe absolvire iunie-iulie 2021 12 iulie 2021 Absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea Iunie-Iulie 2021 se pot prezenta la Secretariatul Facultăţii de Informatică în vederea ridicării ADEVERINŢELOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE şi a actelor originale depuse în dosarul de admitere

Absolvire FGG - geo

1 Cuprins Cuprins 1 Introducere și motivație 2 0. Cuvânt înainte 2 1. Motivație 2 2. Context 3 3. Cerințe funcționale 6 4. Abordare tehnică 7 5. Zone de risc 7 Contribuții 8 Proiectare Curriculum vitae FÎRȚESCU Bogdan - Narcis 3 Perioada 2000-2001 Calificarea / diploma obţinută Diploma de de absolvire studii aprofundate Management financiar-bancar, Zi Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândit

18 iulie 2021 - înscrierea se face doar online la adresa de e-mail: admitere@uaic.ro cu documentele scanate; 19-20 iulie 2021 - înscrierea se va face online la adresa admitere@uaic.ro și în format fizic, între orele 9:00- 15:00, la sediul Filialei din Botoșani (Colegiul Național A.T. Laurian, Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani) REZULTATE SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR Informații actualizate 5.04.2021 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) oferă candidaților, începând cu data d absolvire a studiilor de master (fără nota de disertaţie) 3 Media examenului de licenţă Nota finală reprezintă media aritmetică a celor două probe Nota obținută trebuie să fie minim 8 12 Psihologie și Științe ale Educației Examen oral a) prezentarea preocupărilor/ experienței anterioare de cercetare - 50% b) prezentare UAIC: 2132/10.02.2016 METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ/DIPLOMĂ, DISERTAŢIE şi ABSOLVIRE I. PRINCIPII GENERALE 1. de licenţă/ diplomă /absolvire şi se desfăşoară sub formă de lucrare scrisă cu durata de pân Delegația UAIC s-a întâlnit și cu reprezentanți ai conducerii Universității de Stat Alecu Russo din Bălți: conf. univ. dr. Natalia GAȘIȚOI - Rector, conf. univ. dr. Lidia PĂDUREAC - Prim-prorector pentru activitatea didactică, conf. univ. dr. Valentina PRIȚCAN - Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Sesiune specială de restanțe și examene de absolvire - septembrie 2021. Studenții care din motive întemeiate, nu au putut finaliza situația școlară la finalul semestrul al II-lea, pot susține examenele restante în perioada 01-10 septembrie 2021, conform Hotărârii BECA nr.1 din 13.05.2021. ATENȚIE CEI CARE DORESC SĂ TRIMITĂ PREZENTAREA POWER POINT(FORMAT PPT) PENTRU A FACILITA BUNA DESFĂȘURARE A EXAMENULUI O POT FACE LA ADRESA DE EMAIL: andrei.tomozei@uaic.ro Programare-examen-absolvire-disertați Examenele de licență şi disertație corespunzătoare sesiunii Februarie 2021, se vor desfăşura în săptămâna 15-19 februarie 2021.. Înscrierea candidaților va avea loc în perioada 8-12 februarie 2021.. Informații suplimentare vor fi disponibile, în scurt timp, pe pagina dedicată absolvirii, absolvire.info.uaic.ro Ceremonie de absolvire 2021 - FPSE, Specializarea Psihologie Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei UAIC Iasi. 4,779 Followers · Education. CIPO - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 2,704 Followers · Education. Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Medicină. Examene de absolvire >>> 1-5 septembrie 2021 - Sesiune specială de finalizare studii pentru studenții Erasmus+ și cu probleme medicale >>> 1-10 septembrie 2021 - Sesiune specială de restanțe și examene de absolvire pentru cei care nu au putut susține din motive întemeiat

Promotia 2021 - Ceremonia de absolvire - phys

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau altei persoane doar cu procură notarială, începând cu data de 25 februarie 2020, de la Secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul. Absolvenţii trebuie să prezinte cartea de identitate şi fişa de lichidare vizată integral (formularul se ridică de la secretariat, în cazul în care nu aţi primit, deja, în momentul. Call center admitere la UAIC ***** LISTA CANDIDATILOR cu optiuni de admitere si medii de concurs, pentru verificare. Eventualele neconcordante va rugam sa le semnalati la adresa de email: sorin.mocanu@uaic.ro pana in data de 20.07.2021 ora 11.00 Pentru candidatii care nu si-au dat acordul pentru afisarea numelui, sunt afisate codurile dosarelor. Ceremonie de absolvire 2021 - FSSP - Asistență Socială Reprezentanții studenților UAIC. 10,820 Followers · College & University. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei UAIC Iasi. 4,644 Followers · Education. Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Medicină.

ELIBERARE ADEVERINȚE ABSOLVIRE LICENȚĂ - bio

ADMITERE 2021 - Facultatea de Geografie și Geologie - Iași. În acest an, admiterea se va desfășura atât prin depunerea dosarelor în format fizic, cât și online UAIC: 815 / 17.01.2017 REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ/DIPLOMĂ, DISERTAŢIE şi ABSOLVIRE I. PRINCIPII GENERALE 1. de licenţă/ diplomă /absolvire şi se desfăşoară sub formă de lucrare scrisă cu durata de pân Calendarul sustinerilor examenelor de absolvire a studiilor de licență şi disertație - sesiunea iunie/iulie 2021. 21-24 iunie 2021 - înscrierea la examenul de licență şi disertație. 28 iunie - 4 iulie 2021- susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență/master. Componenta comisiilor de finalizare a studiilor.pd Admitere-sesiunea iulie 2021 Domenii, programe, forma de învățământ Condiții de admitere Media de admitere: 50% nota la Matematică sau Informatică la examenul de bacalaureat; 50% media generală la examenul de bacalaureat. Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: nota la Matematică la examenul d Adeverințe absolvire Februarie 2020. 27 februarie 2020. Absolvenţii Facultăţii de Informatică care au susţinut exemene de finalizare studii (licență și disertație) în sesiunea Februarie 2020, pot ridica Adeverințele de Absolvire de la secretariatul FII, începând de joi, 27 februarie 2020

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iaș

  1. ica , 25 iulie 20021, interval orar 9.00 — 13.00 CANDIDAŢII SE VOR PREZENTA pentru efectuarea formalităţilor de înmatriculare / confirmare a locului sau, după caz, pentru.
  2. imă de promovare a fiecărei probe din cadrul examenului de licenţă/ diplomă/ absolvire este 5,00; media finală
  3. Ceremonie de Absolvire 2021 - Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul Geologie. Fundația Alumni - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 728 views · June 25. Related Pages See All. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei UAIC Iasi. 4,763 Followers · Education
  4. Candidații pot formula contestații la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afișarea acestora (30 iunie 2021, ora 15.00). Contestațiile se pot trimite prin email la adresa secretariatzi.drept@uaic.ro, semnate de titular, scanate şi ataşate e-mailului, în caz contrar nefiind luate în considerare. Prin contestația la rezultate se poat
  5. Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi declar că sunt de acord ca datele mele personale să.
  6. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din acestea, aprobată prin Hotărârea nr.10 a Senatului UAIC din 30 aprilie 2020, descărcaţi aici, fişier pdf
  7. Am primit adeverințele de absolvire pentru studiile de licență și master, precum și adeverințele de absolvire a modulului pedagogic și putem răspunde solicitărilor dvs. în ordinea primirii. Solicitările vor fi făcute la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, respectiv adela@uaic.ro (pentru master). **

Programele de studiu oferite de Facultatea noastră și competențele dobândite de studenții de la Litere până la absolvire sunt numitorul comun care deschide oportunități de carieră atât de diverse și de atractive. Preînscrierea și înscrierea online se pot realiza pe platforma inscriere.uaic.r Articole din absolvire scrise de Sabin Buraga. Dat fiind faptul că examinările privind absolvirea studiilor de licență în informatică s-au încheiat, trebuie să-i felicităm pe cei care s-au dovedit printre primii obținând nota 10 la ambele probe (susținerea lucrării și evaluarea cunoștințelor fundamentale în domeniul informaticii) Actele necesare - pe facultăți Biologie fişa de înscriere; diplomă de bacalaureat (în original); diplomă de licenţă sau adeverinţă de absolvire (în original); foaie matricolă (în original); adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare); 3 poze color (obligatoriu) tip buletin; copie după certificatul de naştere. Am luat la cunoştinţă despre faptul că este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării fasificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de absolvire şi, în acest sens, declar pe proprie răspundere că lucrarea de faţă nu a fost. Departamentul Server Retea FEAA. Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal. server@feaa.uaic.r

Diploma de studii (pentru absolvenţi

Examen de absolvire - Nivelul 1 (facultativ) Conf.dr. Melentina Toma, Conf.dr. Florin Frumos 1 FSSP - UAIC. Liga Studenților (LS IAȘI) solicită public Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași să respingă dosarul pentru avansarea în gradul de lector depus de asist. univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, fiul rectorului în funcție, Tudorel Toader, deoarece acesta nu îndeplinește criteriul minimal al publicării tezei de doctorat. Cursuri de formare 2016 certificat absolvire European Entrepreneurship Colloquium, eliberat de Harvard Business School and Massachusetts Institute of Technology UAIC, FEAA, din 2013 International Management Conference, Management Challenges for Sustainable Development, ASE, Bucureşti, 2014, 2015, 2016 . BD

UAIC a finalizat implementarea proiectului „Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți

Cum săptămâna viitoare la Facultatea de Informatică are loc examenul de absolvire a studiilor de licență sau master, o parte dintre actualii absolvenți au avut bunăvoința să transmită o serie de sfaturi: Felicitări pentru obținerea statutului de proaspăt absolvenți! În curând veți realiza că studiile de la FII se vor dovedi a fi extrem d de absolvire, diploma, supliment) și cu numele de căsătorie conform certificatului de În conformitate cu prevederile documentului UAIC NORME pentru gestionarea datelor și documentelor privind examenul de finalizare a studiilor și ale OMEN 657/2014 SOCIOLOGIE. Sociologia este studiul științific al vieții umane sociale, al grupurilor și al societăților. Este o știință îndrăzneață și de mare responsabilitate întrucât studiază chiar propriul nostru comportament ca ființe sociale. Sociologia studiază de la întâlnirile trecătoare între indivizi pe stradă, la procese. De asemenea, declar că sunt de acord ca lucrarea mea de absolvire să fie verificată prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la introducerea conținutului său într-o bază de date în acest scop Universitatea Alexandru loan Cuza din lasi Serviciu Scolaritate Regulament privind organizarea si examenelor de licentä/diplomä, disertatie absolvire

Examene de absolvire - Alexandru Ioan Cuza Universit

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iaș

www.uaic.ro Nr. UAIC: 6741/22.04.2020 Olè0/t 2020 Biroul Executiv al Ccnsï{ïului de Administratie în sedinta din S OXO hOTÄRÄSTE TOP PROCEDURÄ PRIVIND ORGANIZAREA DESFÄWRAREA ONLINE A EXAMENELOR DE LICENTÄ, DIPLOMÄ, DISERTATIE Sl ABSOLVIRE PENTRU PERIOADA STÄRII DE URGENTÄ A EVENTUALELOR CONSECINTE CARE DECURG DIN ACEAST Recommended. Certificat Absolvire Curs PC. Documents. TEST ABSOLVIRE AMG WORD.doc. Documents. LUCRARE DE LICENبڑؤ‚ - profs.info.uaic.ro alaiba/pub/absolvire/2016 vara/ آ UNIVERSITATEA ALEXANDRU. Documents. Intrebari Examen Absolvire Rez2011. Documents Promoția 2008 a Facultății de Teologie Romano-Catolica, din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași, s-a reunit pe 16 iunie 2018, pentru a sărbători 10 ani de la absolvire. Ne-am bucurat să ne întâlnim în aula Facultății de Teologie Romano-Catolica alături de părinții profesori, care ne-au însoțit pe parcursul anilor de studiu universitar, prin formarea [ UAIC oferă Pașapoarte de angajabilitate - experiență profesională garantată înainte de absolvire By Media on 15/06/2018 Nici un Comentariu Distribuie pe Facebook Follow on Facebook Add to Google+ Connect on Linked in Subscribe by Email Print This Pos

Examene de absolvire, sesiunea iunie/iulie 2021

Se aprobă/Nu se aprobă. DECAN, DOMNULE DECAN,. Subsemnata _____, absolventă a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social - Politice, studii universitare de licenţă / master, specializarea / programul de studii _____, promoţia _____- _____, solicit completarea numelui pe actele de studii care atestă promovarea examenului de licenţă / disertaţie (adeverinţă de absolvire. Centrul de Studii Europene din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează cursuri de formare continuă în conformitate cu legislația în vigoare (Legea Învățământului 1/2013, Ordonanța nr. 129/2000 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 30/09/2002 și Normele metodologice de aplicare) și în baza Cartei Universității Alexandru Ioan. ADMITERE FACULTATE 2015: Cazare gratuita pentru candidatii Universitatii Politehnice Bucuresti. Pentru anul universitar 2015/2016, facultatea scoate la concurs 280 de locuri la buget si 90 la taxa, cu o taxa de inscriere de 300 lei. Examenul va avea loc duminica, 19 iulie 2015. Tot incepand cu acest an universitar, se vor putea efectua. Admitere la studii universitare de master Lista candidaţilor înscrişi la master. Dacă nu vă regăsiți în această listă, vă rog să trimiteți un email la adresa sorin.mocanu@uaic.ro sau să sunați la numărul 0725 451703.. Call center admitere la UAIC Examen de Absolvire; Probleme de autentificare şi de acces la informaţiile de pe Portal. server@feaa.uaic.ro. Cautare. In site-ul curent si subsite-uri..

Examen de Absolvire; Studenții vor trimite prezentările în format PPT, PPS, PPTX sau PPSX la adresa de email corina.cara@uaic.ro, până pe data de 27 iunie 2021, ora 20:00, pentru studenții programați luni, 28 iunie, respectiv până pe 28 iunie 2021, ora 20:00, pentru studenții programați marți, 29 iunie.. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022: Metodologia de admitere la doctorat 2021-2022-1.pd Facultatea de Fizică Universitatea Alexandru Ioan Cuza Bd. Carol I, Nr. 11, 700506 Iași, România Telefon: +40 232 201050; +40 232 20105 Absolvenților studiilor de master sesiunea iulie 2021 Absolvenții se vor prezenta personal la secretariatul Facultății de Istorie, pentru ridicarea actelor în original din dosar: • adeverința de absolvire a studiilor de master • diploma de bacalaureat/foaia matricolă liceu/diplomă licență/suplimentul la diplomă, alte acte originale aflate în dosar Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau altei persoane doar cu procură notarială, începând cu data de 13 iulie 2021, până la data de 30 iulie 2021, de la Secretariatul specializării, în timpul programului de lucru cu publicul server@feaa.uaic.ro | 0232-201418. Cautare. In site-ul curent si subsite-uri..

Conducerea UAIC a participat la festivitatea de absolvire

4 INTRODUCERE Prezentul material, intitulat Ghid metodologic pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie, pe care îl punem la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuz Examen de absolvire, Nivelul I (facultativ) Conf.dr. Naela Costică Lecr. Dr. Georgeta Diac A-E 11 iunie 9:00 Portofoliu + oral (online pe Platforma Microsoft Teams) Denumirea disciplinei Comisia de examinare Universitatea Alexandru Ioan Cuza Facultatea de Biologie Specializarea Biologie Anul de studiu III (2020-2021) Obs. PLANIFICAREA EXAMENELO Lista studenților înscriși la examenul de licenţă/disertație/absolvire - SESIUNEA FEBRUARIE 2018 - Specializarea: Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri (în limba engleză) Specializarea: Sisteme informaționale pentru afaceri Data: 25.02.2018, ora: 10:00, sala: B31 Cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE. Specializări: Matematică; Matematică informatică. În contextul stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 şi Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României din 14.04.2020 precum şi a Clarificărilor Ministerului.

Absolvire 2019-2020 - Sesiunea Februarie 2020 Facultatea

disertatie si absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2021, septembrie 2021 si februarie 2022), conform anexei E SENATULUI, Ovidiu-Gabriel IANCU Carol i, 11, Î.D.A.. Created Date universitatea alexandru ioan cuza din iasi . facultatea de educaȚie fizicĂ Și sport. programare examen de absolvire, programul de . conversie profesionalĂ: educaȚie fizicĂ Și sportivĂ Școlar

Absolvire - Alexandru Ioan Cuza Universit

www.uaic.ro F Nr. UAIC: 815 / 17.01.2017 Biroul Executiv al Consiliului de Admi istratie în §edinta HOTÄRÄSTE REGULAMENT privind organizarea si desfäsurarea EXAMENELOR d LICENTÄ/DIPLOMÄ, DISERTATIE ABSOLVIRE 1. PRINCIPII GENERALE Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea Alexandru loan Cuza din lasi se vo Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9-15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură

cu prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date, cu privire la înregistrarea audio/video a concursului finalizarea studiilor (art.7 din Procedura privind organizarea şi desfăşurarea online a examenelor de licenţă, diplomă, disertaţie şi absolvire pentru perioada stării de urgenţă şi a. Fundația Alumni - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Iasi, Romania. 2,972 likes · 11 talking about this · 27 were here. Pagina oficială de Facebook a Fundației Alumni - Universitatea.. Tematica Examen Absolvire 2019 : Plan Invatamant anul I (OPEA). În atenția avocaților stagiari, cursanți INPPA, care susțin examenul de absolvire a INPPA Proba scrisă a examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, sesiunea noiembrie 2019 va.. Hotărârea Senatului UAIC nr. 38/22.11.2018 pentru modificarea Regulamentului intern privind obligaţiile personalului; Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire, aprobat prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 7 din 26.04.2018; 201

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează, în perioada 7-25 iunie 2021, Școala de Vară SmartEU - European Smart Cities for Sustainable Development (proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+, Modul Jean Monnet, cod proiect: 620415-EPP-1-2020-1-RO-EPPJMO-MODULE) Administratie Publica FEAA UAIC. 1.486 de aprecieri · 2 discută despre asta. Specializarea Administratie Publica, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza..

Căminul „Buna Vestire” al UAIC, sfințit de ÎPS Teofan - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iașiabsolvire | FII Student — Facultatea de Informatică, UAIC IaşiOrarul studenţilor – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaşiÎnscriere finalizare studii, sesiunea Februarie 2021 – Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IaşiStaţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească "Ion Gugiuman", Rarău - Universitatea „Alexandru