Home

Nume predicativ in acuzativ

În gramaticile tradiționale ale limbii române, termenul nume predicativ denumește una din părțile componente ale predicatului nominal, cealaltă fiind un verb copulativ.Numele predicativ poartă în cea mai mare măsură sensul lexical al acestui tip de predicat, iar verbul copulativ este cel mai important din punct de vedere gramatical, exprimând categoriile gramaticale ale verbului In acest raspuns, numele predicativ este exprimat prin substantiv propriu in cazul Nominativ, nu Acuzativ. Raspunsul corect si care merita funda este cel dat de xGabitsaAx. Pe viitor nu mai da funda unui raspuns gresit, mai Alexandru. Daca o persoana scrie o propozitie despre cineva cu numele tau, nu inseamna ca acel lucru este corect Clasificarea numelui predicativ. După structură, numele predicative se împart în: nume predicative simple (printr-o singură parte de vorbire) și nume predicative multiple (prin mai multe părți de vorbire). Copacul este înalt. (înalt - nume predicativ simplu) Copacul este înalt și uscat. (înalt uscat - nume predicativ multiplu

Se consideră tot la cazul acuzativ cuvintele cu aceeași formă ca în funcția de complement direct, dar cu alte prepoziții și cu locuțiuni prepoziționale, cu care formează alte părți de propoziție: nume predicativ: Casa este de piatră; atribut: cană cu apă; complement indirect: Dau apă la vite Preambul. Aparent, construirea numelui predicativ cu prepoziție nu ridică probleme de interpretare. Gramaticile enumeră invaribil - de la GLR până în prezent - numele predicativ însoțit de prepoziție în acuzativ, printre funcțiile sintactice. În practica analizei gramaticale, ca profesor, sesizezi, la un moment dat, că teoria conține o serie de incoerențe https://www.meditatiilaromana.r Numele predicativ (NP) arată o însușire, o calitate a subiectului sau îl identifică.. SE EXPRIMĂ PRIN: Adjectiv. Cea mică era cea ma i harnică și frumoasă. Casa nu era mare, dar era luminoasă.. Participiu cu valoare adjectivală. Satul era scufundat în întuneric. ATENȚIE la distincția dintre PV la diateza pasivă (a fi + participiu) și PN, mai ales la verbele tranzitive Cazul Acuzativ - Coggle Diagram: Cazul Acuzativ (Formele sunt:, Tot la cazul acuzativ se consideră că la cuvintele cu aceeași formă, care are funcția de complement direct, dar cu alte prepoziții și cu locuțiuni prepoziționale, cu care formează alte părți de propoziție: , Se folosește cu prepoziția pe sau fără:, acuzativul - este cazul gramatical a cărui funcție fundamentală.

Buna imi puteti zice va rog toate intrebarile de la cazul acuzativ?+cazul nominativ (nume predicativ)dau funda cat se poate de repede . 6 răspunsuri. trimisă pe 21 Iulie 2017 . Crush247 întreabă: Ce este numele predicativ? 8 răspunsuri. Întrebări recente. trimisă acum 48 minute subiect, caz nominativ, atribut, caz nominativ, atribut, caz acuzativ, atribut, caz dativ, atribut, caz genitiv, nume predicativ, caz nominativ Întrebarea Elementul regent Funcția sintactică Cazul Dumnealui este tatăl meu. cine este Subiect Nominativ Profesorul meu este dumnealui. cine este Nume predicativ Nominativ Pe Măria Sa o cunosc. Pe cine cunosc C D Acuzativ Voi discuta cu dumnealui. Cu cine Voi discuta CI Acuzativ Cadoul de la dumnealui este deosebit. care cadou Atribut pronominal prepoziționa Numele predicativ se exprimă prin: a) substantiv comun sau propriu in cazurile Nominativ, Genitiv (cu sau fără prepoziție), Acuzativ (cu prepoziție) si Dativ (cu prepoziție): El este elev. ( Nominativ) Cărțile sunt ale lui Mihai. ( Genitiv) Ei au fost împotriva măsurilor adoptate. ( Genitiv) Florile sunt pentru mama

Substantivul clasa a VI-a (Categoriile gramaticale (Cazul (Acuzativ: Substantivul clasa a VI-a Nume predicativ. Ana merge la școală. Tata este polițist. Complement indirect. C.C.L. Complement direct. C.C.M. C.C.T. Pe Ana o salut. Povestesc cu Maia. Alerg spre școal. i) Complement circumstantial de scop: cu ce scop? in ce scop? ex: Invat pentru examen. obs: Rareori si numele predicativ poate sta in cazul acuzativ, cand substantivul care urmeaza dupa un verb copulativ este precedat de o prepozitie care cere cazul acuzativ. ex: Caietul este de teme. lll. CAZUL GENITIV a) Atribut substantival genitival: al, a.

Cazul nominativ. a) subiect: Eleva este la şcoală. b) nume predicativ: Maria este elevă. c) atribut substantival apoziţional: Maria, eleva, este la şcoală. Cazul acuzativ. a) complement direct (precedat sau nu de prepoziţia pe): Am întrebat un trecător.. / Am întrebat-o pe mama / L-am întrebat pe acest trecător. Prepoziţia pe se foloseşte atunci când substantivul. ACUZATIV, -Ă 1. Într-o concepție morfologică asupra cazului* (vezi CAZ I), caz subordonat (sau regim*) impus numelor de către verbe tranzitive* (vezi TRANZITIV) și de prepoziții, iar adjectivelor*, prin fenomenul de acord*.Astfel, în construcțiile românești: o văd, mă strigă, le laudă, cazul acuzativ apare ca regim al verbelor tranzitive a vedea, a striga, a lăuda, iar în. Funcţia sintactică de nume predicativ: Prietena mea este ea. ( stă lângă verbul copulativ a fi şi ,astfel, devine nume predicativ). 2. cazul acuzativ: Funcţia sintactică de complement direct: L-am văzut ieri

Substantiv în acuzativ - atribut și nume predicativ By: idnedelcu Category: Clasa VII , Evaluarea națională , Facultate , Gramatică , Limba română , Noutăți , Video2 Tag: acuzativ , atribut , nume predicativ , substantiv : Comments on Substantiv în acuzativ - atribut și nume predicativ Ti-am pregatit o lectie-video de limba romana pentru clasa a VI-a foarte interesanta ,din care vei afla cele mai importante informatii despre numele predicativ! Ce este numele predicativ? In ce caz poate sta substantivul cu functie de nume predicativ? Cum se face acordul numelui predicativ cu subiectul? Urmareste aceata lectie-video si vei afla raspuns la toate aceste intrebari si nu numai Funcţia sintactică de nume predicativ : Prietena mea este ea. ( stă lângă verbul copulativ a fi şi ,astfel, devine nume predicativ ). 2. cazul acuzativ: Funcţia sintactică de complement direct : L -am văzut ieri. ( pe cine am văzut?-pe el, îl, l- forma neaccentuată a pronumelui personal, persoana a III-a, numărul singular el în. nume predicativ (în acuzativ) - Darurile sunt pentru ai tăi. atribut pronominal prepozițional - El nu privea lumea cu ochi ca ai nostri. atribut pronominal genitival - Am ascultat părerea alor tăi. complement direct - I-am văzut pe ai voștri. complement indirect (în acuzativ) - Discutam despre ai tăi

Nume predicativ - Wikipedi

predicativ definitie. PREDICATÍV, -Ă adj. 1. Verb predicat iv = verb care poate forma singur predicatul; nume predicativ = nume care, împreună cu un verb copulativ, formează predicatul unei propoziții; propoziție predicativă (și s.f.) = propoziție care îndeplinește față de propoziția regentă rolul de nume predicativ. 2 nume predicativ: Nu știam 1/ care este rezultatul concursului. 2/ atribut pronominal genitival: El s-a așezat lângă o fântână 1/ a cărei apă se scurgea. 2/ complement direct: Zmeul acesta este mai puternic decât frații lui 1/ pe care i-a lovit. 2/ complement indirect (în acuzativ): Am citit cartea 1/ despre care mi-ai vorbit. 2 Academia.edu is a platform for academics to share research papers

12) Indicaţi numărul de articole din enunţul: -Draga mea, cel din urmă gând al lui Ştefan a fost să nu-ţi provoace nicio neplăcere. a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 13) Stabileşte varianta corectă de analiză a cuvintelor subliniate din enunţul: Meciul acesta n-a fost greu de câştigat, mai greu a fost drumul până acolo. a) adjectiv /nume predicativ; adjectiv /nume predicativ b. Funcţia sintactică (subiect, nume predicativ, parte origine).secundară de propoziţie: atribut, complement). 3. Cazul genitiv, dativ sau acuzativ (după regimul cModel: Bunica a venit la noi în ospeţie Numele predicativ formează împreună cu un verb copulativ predicatul nominal. Exemple de verbe copulative: . a fi Ex: Claudia este isteață. (unde isteață este nume predicativ.). a deveni Ex: Sebastian va deveni aviator. (unde aviator este nume predicativ.). a ieși (a deveni) Ex: Ciocolata va ieși gustoasă. (unde gustoasă este nume predicativ.). a se face (a deveni

El are funcția de nume predicativ. II. 1. Citiți propoziția: Cărțile sunt de la mine. Pronumele personal (de la) mine: - este în cazul Acuzativ cu prepoziția de la - formă accentuată - arată persoana de la care provin cărțile - este așezat după verbul copulativ (sunt) cu care formează predicatul nominal nominativ: subiect și nume predicativ acuzativ: complement, nume predicativ (însoțit de prepoziții) și atribut. dativ: complement genitiv: atribut și nume predicativ vocativ: nu are funcție sintactică În exemplul: El privește la mine, / eu îi arăt o carte.. cuvintele roșii țin locul unor substantive. el, eu sunt în propoziție subiecte și stau în cazul nominativ; (la) mine are. Cazul acuzativ funcția sintactică complement direct, indirect, de agent, atribut, nume predicativ, complement circumstanțial complement circumstanțial de excepție. Source: www.limbagermana.online. О н пробыл в бухаресте неделю

Acuzativ=Ac. Dativ=D Genitiv=G Vocativ=V Funcțiile sintactice ale Nominativului:-Subiect(cine?;ce?) Ex.:Eu nu ș tiu ce s ă fac.-Atribut apozi țional (adica cum e subiectu') Ex.:C âinele,idiotul,n-are altceva de fă cut.-Nume predicativ(cum este Subiectu'?,cine este subiectu'?) Ex.:Eu sunt colegu' de banc ă. Func ț iile sintactice ale. nume predicativ: Volumul acesta este un roman. Acuzativ: complement direct: Autorul a creat un personaj uimitor; complement indirect: Mâ gândesc la nuvela citită. Dativ: complement indirect: I-am dăruit prietenului meu o carte. nume predicativ: Sfârșitul romanului a fost conform așteptărilor. Genitiv

Nume predicativ exprimat prin substantiv propriu caz acuzativ

2. Nume predicativ: nominativ: El pare nimeni. genitiv: Creionul nu este al nimanui. acuzativ: Cadoul nu estepentru nici unul dintre ei. 3. Atribut pronominal genitival: Scrisoarea nici uneia dintre fete n-a ajuns. 4. Atribut pronominal (acuzativ): Felicitarea pentru nimeni nu a fost atat de emotionanta pentru el. 5. Complement direct: Nu am. În sintaxa tradițională a limbii române, termenul element predicativ suplimentar (EPS) denumește o parte secundară de propoziție considerată cu dublă subordonare, față de un verb sau față de o interjecție predicativă, pe de o parte, și față de un substantiv sau pronume cu diverse funcții, pe de altă parte. Exprimă o acțiune, o calitate, o însușire sau o. -nume predicativ: Ana a ajuns doctor. / Ea este inginer.-apoziție: Ion, colegul tău, este inteligent. În acuzativ:-nume predicativ: Ești ca mama ta!-apoziție: Îl cunoști pe Andrei, pe colegul ei?-atribut (cu prepoziție): Mâncarea de la cantin.

Nume predicativ și element predicativ suplimentar. Ca nume predicativ, substantivul este una din părțile de vorbire care poate participa la formarea predicatului nominal. În unele limbi poate constitui predicatul nominal și fără verb copulativ. În maghiară, de pildă, verbul corespunzător lui a fi trebuie omis obligatoriu în. 11 Questions Show answers. Substantivele în cazul Acuzativ pot avea funcție sintactică de Nume Predicativ. În enunțul: Caietul colegului este nou, substantivul subliniat este în cazul. În enunțul: Am cumpărat o carte nouă, substantivul subliniat este în cazul -nume predicativ (întotdeauna în relatie cu un verb copulativ):Radu este un copil bun. -apozitie(atribut apozitional):Râul Mures a iesit din matca. Obs.Exemplele se pot construi usor daca se folosesc adverbele : adica, anume, chiar, tocmai

nume predicativ compl. indirect nume nume predicativ predicativ NUMERALUL COLECTIV exprimă însoţirea a două sau mai multe obiecte. Poate fi folosit cu valoare substantivală şi cuvaloare adjectivală. Nominativ- Acuzativ dânsul dânsa dânşii dânsele Daiv- Genitiv dânsului dânsei dânşilor dânselor Unii vorbitori îl resimt ca. Predicatul nominal este alcătuit din verb copulativ + nume predicativ.. Verbul copulativ are rolul sintactic de a lega numele predicativ de subiect și rolul semantic, în general slab, de a stabili o echivalență între subiect și nume predicativ ( Munca înseamnă satisfacție) sau de a califica sau identifica subiectul prin intermediul numelui predicativ (El este harnic

Numele predicativ - Gramatica limbii român

Cazul acuzativ - Wikipedi

Numele predicativ cu prepoziție sau adjunct verbal primar

 1. română: ·cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim, arătăm cum se cheamă o ființă sau un lucru, o acțiune, o noțiune etc. și prin care acestea se individualizează. Ce nume poartă?· (fiz.) sens.· calificativ, atribut; poreclă; p. ext. titlu, rang. reputație, faimă. (reg.) pretext, motiv. termen generic pentru părțile de vorbire care.
 2. A []. a.: ante abr.: abreviat, abreviere absol.: (tranzitiv) absolut acc.: accentuat act.: activ ac.: acuzativ acu.: acustică adj.: adjectiv adj.dem.: adjectiv.
 3. Pronumele nehotarat. Lectie online Limba Romana clasa a VII-a. 25/02/2016. pronumele nehotarat. pronume nehotarat. Despre cine este vorba in propozitia de mai sus? Nu stim exact, deoarece nu avem suficiente date. Pronumele nehotarat tine locul unui substantiv, fara a da o indicatie precisa despre fiinta sau obiectul denumit
 4. ativ. atribut adjectival în cazul genitiv <p>atribut.
 5. ativul este cazul subiectului, acuzativul este cazul complementului direct, dativul al complementului indirect, genitivul este cazul atributului.
 6. ativ (cine?) -Subiect-Elevul a citit. -Nume predicativ-El este un copil frumos. -Atribut..
PPT - SUBSTANTIVUL PowerPoint Presentation, free download - ID:4472264

La ce cazuri poate fi substantivul care îndeplineşte funcţia de nume predicativ? Nominativ, Genitiv şi Acuzativ. 500 Gramatica poate parea dificila, insa devine usoara cu explicatiile potrivite. Pronumele este partea de vorbire care le aduce multe neclaritati elevilor, cel mai cunoscut exemplu fiind care versus pe care. Exercitii care includ diverse pronume se regasesc in toate subiectele pentru Evaluarea Nationala, asa ca am deci Subiectul este partea principală de propoziție care arată autorul acțiunii (pentru construcțiile active și reflexive), cine suferă acțiunea făcută de altcineva (construcția pasivă), cui i se atribuie o însușire exprimată de numele predicativ (cazul predicatului nominal) Cazul genitiv este un caz al declinării cu funcția sintactică fundamentală de atribut (uneori nume predicativ, complement direct sau circumstanțial) care exprimă apartenența, posesiunea, dependența etc și răspunde la una din întrebările: al cui?, a cui?, ai cui?, ale cui? Genitivul substantivelor este cazul care subordonează un nume faţă de un alt termen regent

Substantiv în acuzativ - atribut și nume predicativ - YouTub

Substantivulclv

Numele predicativ - Vreau sa reuses

Cazul Acuzativ - Coggle Diagra

 1. Ce este substantivul, dar mai ales cum poti sa identifici aceasta parte de vorbire intr-o propoziei. Afla ce trebuie sa stii despre cazuri
 2. Madam georgescu tren de placere - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Madam georgescu tren de placere. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Madam georgescu tren de placere.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Madam georgescu tren de placere
 3. Nume referat: Marime: Descarcari: Deschiderea si iesirea din Excel : 42,4kb : 178 : Editorul de tabele EXCEL - excel indicatori bilant - ortograme exemple proproziti - exemple de proces verbal md - licente de 10 exemple - nume predicativ in acuzativ exemple - exemple caiet practica management - excel pentru topografie - o descriere de tio.

Nominativ • subiect: Oricine vrea sa aiba o camera frumoasa. • nume predicativ: Studiind, Lucian a devenit altul. Acuzativ • complement direct: Ajut cu placere pe oricine. • complement indirect: Am vorbit cu fiecare despre decoratia interioara. &bull: Pronumele : 14 kb: 168 funcție / funcțiune funcțiune. 1. Activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat și organizat într-o instituție, în schimbul unui salariu; post. surse: DEX '09 DEX '98 DLRLC DN sinonime: post (slujbă) sarcină serviciu slujbă însărcinare attach_file un exemplu. exemple -Nume predicativ nominativ -Nume predicativ acuzativ -Complement direct in nominativ,acuzativ,gerunziu-Complement indirect in acuzativ ,dativ, gerunziu Cere detalii ; Urmăreşte Raportează abuzul! de Mirunik24 06.03.2016 Un om este o creatie divina a lui Dumnezeu .-NP-

Care sunt intrebarile numelui predicativ

aveţi trei la nominativ, douăsprezece la acuzativ, şapte la genitiv şi cinci la dativ. M14. Formulaţi enunţuri în care substantivul propriu Bucureşti (cu o formă de singular şi cu alta de plural) să fie: - subiect (N.) - nume predicativ (N.G.Ac.) - atribut apoziţional (N.G.D.Ac.) - atribut substantival genitival (G. In propozitia secundara, atunci cand are functie de nume predicativ, qualunque poate fi despartit de substantiv care este in acest caz determinat de articolul hotarat sau de un demonstra­tiv: Qualunque sia la loro proposta, non rinunciamo ai nostri progetti (Oricare ar fi propunerea lor, noi nu renuntam la proiectele noastre) f) acela (nume predicativ) funcțiile sintactice ale pronumelui demonstrativ: - nominativ: subiect, nume predicativ - acuzativ: complement direct - dativ: complement direct - genitiv: atribut. 4. orașul acesta mașina acesteia pe acest om acești copaci. acel om cărțile acelea haină ca aceea copiii aceia. aceleași drumuri același. b) nume predicativ: He is a teacher. c) apoziție, sau parte a unei propoziții: Charles, a friend of mine, will help you to do it. 2.5.3. Cazul acuzativ (The Acusative Case). Cazul acuzativ este cazul complementului direct: I ate an icecream an hour ago. Cazul acuzativ nu este marcat prin desinențe în engleza modernă

Funcții sintactice - Random whee

 1. ală (substantiv, pronume, adjectiv, numeral), sau folosit cu valoare no
 2. -nume predicativ (întotdeauna în relatie cu un verb copulativ):Radu este un copil bun. -apozitie(atribut apozitional):Râul Mures a iesit din matca. Obs.Exemplele se pot construi usor daca se folosesc adverbele : adica, anume, chiar, tocmai. Mihai [adica] nepotul meu a împlinit un an. Acuzativ-atribut substantival prepozitional (care? ce fel.
 3. ativ, cu functia sintacticä de nume predicativ d. în cazul acuzativ, cu functia sintacticä de nume predicativ 23. Enuntul în care adjectivul optim este utilizat corect se aflä la punctul: a. A reuyit la examen datoritä celui mai optim mediu d
 4. ativ: El pare nimeni. genitiv: Creionul nu este al nimanui. acuzativ: Cadoul nu estepentru nici unul dintre ei. 3. Atribut prono
 5. c) în cazul N, nume predicativ 9. În propoziția Acela este de la mare. substantivul este: c) în cazul Ac, nume predicativ 10. În propoziția Turmele de colo sunt ale lui Mătăhuz-Împărat substantivul propriu este: b) în cazul G, nume predicativ
 6. Prepoziție. În gramatică, prepoziția (< la praepositio < prae- înainte + positia poziție, cf. fr préposition) este un cuvânt din categoria cuvintelor gramaticale. Se caracterizează prin lipsa unui conținut noțional (datorită abstractizării și gramaticalizării ei), prin conținut semantic foarte abstract și.
 7. ativ: Elevul este el.-acuzativ: Florile sunt pentru ea.-genitiv: Cărţile sunt ale lui. 3. Atribut prono

Prima pagina. Istoricul de artă este în egală măsură un depozitar şi un creator de memorie culturală. El dă ordine şi coerenţă vastei producţii artistice pe care o moştenim. În accepţiunea ei clasică, istoria artei are menirea să reliefeze particularităţile şcolilor, curentelor, tendinţelor dintr-un anume timp şi loc, să. nume predicativ: Favoriții sunt ceilalți. Funcțiile sintactice ale pronumelui în cazul acuzativ. complement direct: Îi văd pe aceia. complement indirect: Se gândește la noi. complement de agent: Construcția a fost gândită de ea. complement circumstanțial de loc: Voi călători până la ei Ce este substantivul? Conform definiției, substantivul este partea de vorbire care denumește obiecte (masă, casă), ființe (iepure, urs), locuri (munte), fenomene ale naturii (ploaie, furtună), acțiuni (mișcare), dar și o serie de noțiuni abstracte. În cadrul unei propoziții, substantivele au adesea rolul de subiect sau complement direct, pot fi înlocuite de pronume sau pot fi. Test subiect romana 2007 Campina online 2015 Scoala de agenti de politie Vasile Lascar Campina, admitere 2015, teste psihologice, chestionare onlin d) nume predicativ. 49. În enunţul: Maria, sora prietenului meu, este studentă, structura subliniată este: a) subiect multiplu; b) nume predicativ; c) apoziţie dezvoltată; d) apoziţie simplă. 50. Există complemente directe în propoziţiile: a) I-a supărat pe părinţi. A aflat vestea de la mine. b) Îmi plac fructele. S-au înţeles.

Funcții sintactice, pronumele de politețe(rezolvare

Cazul Cazul este forma luată de substantiv pentru a exprima funcţia lui sintactică într-un enunţ. Cazul nominativ Substantivul care are funcţia sintactică de subiect sau nume predicativ este în cazul nominativ. Exemple de propoziții cu substantive la cazul nominativ - Mama a venit acasă.. b)Funcţia sintactică :Nume Predicativ Exemplu: Fata este eleva. Ion este fratele meu. Alina este vecina mea. c)Funcţia sintactică :Atribut Substantival Întrebare:Care? Exemplu: Maria,eleva,scrie. 2.CAZUL ACUZATIV a)Funcţia sintactică : Atribut substantival Întrebare:Ce fel de?vExemplu: Una dintre fete scrie. b)Funcţia sintactică.

Predicat nominal - Wikipedi

Propozitia optativa. Propozitia optativa. Propozitia in care verbul cu functie de predicat e afla la modul conditional-optativ sau conjunctiv si exprma o dorinta se numeste Propozitie optativa. Substantivul. Substantivul este partea de vorbire flexibila care denumeste obiecte, finite, stari, fenomene ale naturii , etc c) în cazurile nominativ, acuzativ, genitiv, dativ; 15. În enuntul Nu s-a stabilit încä locul reuniunii claselor noastre, deoarece cåutäm un spaÿiu primitor nu vrem sä îi aducem acelei locagii prea multe îmbunätäÿiri, substantivele sunt, în ordinea aparitiei, în cazurile: a) acuzativ, dativ, genitiv, acuzativ, dativ, acuzativ Nume predicativ in Acuzativ : Nume predicativ in Nominativ: Nume predicativ in Genitiv: Atribut substantival apozitional: Atribut substantivak prepozitional: Atribut substantival genitival: Complement direct: Complement Indirect in Acuzativ : Complement Indirect in Dativ: 7 Realizati o compunere de 10 -15 randuri in care sa comentati poezia.

Substantivul clasa a VI-a (Categoriile gramaticale (Cazul

nebulo.ro :: Curs online de limba maghiara :: Lectia 5. Lecţia 5. A színek. Culorile. Să începem această lecţie cu numele culorilor: Putem forma noi cuvinte cu ajutorul lui világos (deschis) si sötét (închis), de exemplu: Un cuvânt interesant al limbii maghiare este vörös care reprezintă culoarea roşie, la fel ca piros, pentru. Fiţi aşadar atenţi când un prieten vrea să vă împărtăşească gândurile şi îngrijorările lui cele mai profunde. Şi nu vă simţiţi jigniţi dacă este sincer cu voi. Rănile făcute de cel ce iubeşte dovedesc fidelitate, se spune în Proverbele 27:6. 3. Străduiţi-vă să aveţi aşteptări realiste

PPT - Cazurile Substantivului PowerPoint Presentation, free download - ID:939593

(DOC) Cazurile Substantivului Exemple ana podeanu

 1. ali, -e, adj., s. n. 1. Adj. Care conține nume, care indică un nume, de nume; după nume; pe nume. Valoare no
 2. Sintaxa propoziției este partea gramaticii care studiază modul combinării cuvintelor în propoziții și regulile aferente în vederea realizării comunicării între oameni.Altfel exprimat, sintaxa propoziției este un sistem de reguli, după care, din cuvinte și simboluri aflate la dispoziție pot fi construite propoziții (și fraze) acceptabile (gramatical corecte)
 3. al : verb copulativ + nume predicativ Verbele copulative: a fi, a deveni, a însemna, a rămâne, a.
 4. ativ cu functia sintacticä de nume predicativ; b) în cazul acuzativ cu functia sintacticä de complement direct; c) în cazul no
 5. II. nal în dativ şi acuzativ. & NUME PREDICATIV: (cine este ?, cum este ?, ce este ?) : Sfârşitul cărţii a fost contrar aşteptărilor. & ATRIBUT SUBSTANTIVAL PREPOZIŢIONAL: ( care ?, ce fel de ?) : Naraţiunile asemenea realităţii sunt cele mai bune

Substantivul - Cazul substantivului - Analfabeţi

12-ago-2019 - Cazul acuzativ funcția sintactică complement direct, indirect, de agent, atribut, nume predicativ, complement circumstanțial de loc, timp, mod, sco nume. NÚME, nume, s. n. 1. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care se arată cum se cheamă o ființă sau un lucru, o acțiune, o noțiune etc. și prin care acestea se individualizează. Nume de botez (sau mic) = prenume. Nume de familie = nume pe care îl poartă toți membrii aceleiași familii și care se transmite de la părinți la copii a) substantiv, caz acuzativ/ nume predicativ; b) substantiv, caz nominativ/ nume predicativ; c) substantiv, caz acuzativ/ complement direct; d) substantiv, caz nominativ/ subiect. 22. A doua subordonată din fraza: Cred că e prea devreme să ne exprimăm vreo părere despre evoluţia evenimentelor, este: a) predicativă; b) subiectivă; c. Predicativ - predikatiivi . , predikattivi nume predicativ predikativ; (pakollinen) predikatsfyllnad predikatiivi 5 (taivutus: predikatiivi/a, -ssa jne.) kiel. lauseenjäsen joka (tav. olla-)verbin välityksellä luonnehtii subjektia (harv. objektia), predikaatintäyte, subjektina tai objektina toimivan substantiivin määre, mikä täydentää predikaattina olevaa verbiä - nume predicativ: Brazii devin pădure deasă la maturitate. (după un verb copulativ) - atribut substantival apoziţional: Ea, pădurea, îmi place. (care?) Acuzativ: - compl. direct: Am văzut o pădure. (pe cine? ce?) - compl. indirect: Mă gândesc (la) pădurea de brad

Analizați numele predicative de la exercițiul precedent exprimate prin substantive în alteAnalizati substantivele din textele care uremeaza ,completand pe caiete rubricile din tabelulPPT - Cazurile Substantivului PowerPoint Presentation, free download - ID:6706905

acuzativ - definiție și paradigmă dexonlin

Nominativ: subiect şi nume predicativ Acuzativ: complemente (direct, indirect, de loc, de timp şi de mod), atribut pronominal prepoziţional, nume predicativ Dativ: complement indirect Genitiv: atribut pronominal genitival şi nume predicativ (art. posesiv - genitival: al, a, ai ale) Vocativ: fără funcţii sintactice 4. NUMERALU -nume predicativ (intotdeauna in relatie cu un verb copulativ):Radu este un copil bun. -apozitie(atribut apozitional):Raul Mures a iesit din matca. Obs.Exemplele se pot construi usor daca se folosesc adverbele : adica, anume, chiar, tocmai -Nume predicativ (cum este): Andrei este elev.-Atribut apozitional: Andrei, elevul acela, a luat 10. Acuzativ -Complement direct (pe cine, ce): L-am ascultat pe elevul acela.-Complement indirect (despre cine, ce...): Am vorbit despre elevi buni.-Nume predicativ (cine este): Andrei este ca un elev bun Functiile sintactice ale adjectivului. Lectie online, clasa a VII-a. 18/04/2016. Functiile sintactice ale adjectivului. Adjectivul este partea de vorbire flexibila care exprima insusirea (calitatea) unui obiect sau a unei fiinte: bland, destept, rosu, rece, crud, drept, cinstit. Adjectivul insoteste un substantiv cu care se acorda in gen, numar.

Referat: Balada Fabula Nuvela Doina (#330555) - Graduo

clasa a V-a Limba Romana Altfe

Cazuri şi funcţii sintactice. NOMINATIV Subiect (cine ? ; ce ?) Ex. : El este cel mai cuminte. Atribut apoziţional (arată cum este subiectul) Ex. : Azor, căţelul, este în curte. Nume predicativ (cum este S ? ; cine este S ? ; cum este S ?) Ex. : El este prietenul meu. DATIV Complement indirect (cui ?) Ex. : Dau Andreei stiloul meu. Nume predicativ (asemenea cui ? Funcțiile sintactice ale substantivului. În gramatică, noțiunea de sintaxă se referă, pe de o parte, regulile, constrângerile după care se pot combina cuvintele, elemente în număr finit ale unei limbi, pentru obținerea unor combinații considerate entități sintactice, astfel încât acestea să fie fie corect formate, în sensul de. Nominativ • subiect: Oricine vrea sa aiba o camera frumoasa. • nume predicativ: Studiind, Lucian a devenit altul. Acuzativ • complement direct: Ajut cu placere pe oricine. • complement indirect: Am vorbit cu fiecare despre decoratia interioara. &bull: Alice in tara minunilor : 6 kb: 535

Referat: Pronumele (#334520) - GraduoVa rog mult exercițiile 2 si 4!MULTUMESC! - Brainly