Home

Legea 188 din 1999 actualizata 2022

Legea 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul

LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata 2019 prin Legea 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (publicata in M.Of. 554 din 03 iulie 2018 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă cu excepţia prevederilor art. 20 care se aplică pentru realizarea evaluări Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007 **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul funcţionarilor publici Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007 Text în vigoare începând cu data de 11 iunie 2017 CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionari Forma actualizata valabila la data de : 15 februarie 2017 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobată prin Legea nr..

III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare Legea 188 1999 actualizata privind Statutul funcţionarilor publici. publicata in Monitorul Oficial nr. 365 din 29.5.2007. Ultima data actualizata prin: Lege-cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2011 M. Of. 877/2010 Art. 35 , Art. 63 , Art. 65 , Art. 67 , Art. 69 , Art. 77. În M. Of. nr. 36 din 14 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Una dintre cele mai importante completări aduse Statutul funcţionarilor publici, este reprezentată de introducerea secț. a 3^1-a Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici II din Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007 Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii.

Forma consolidată a Legii nr. 108/1999 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 290 din 3 mai 2012, la data de 6 octombrie 2017 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014; LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015; LEGEA nr. 210 din 9 noiembrie 2016 LEGE Nr. 185/2019 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnic LEGE nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021.

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019 Având în vedere angajamentele constante și termenele asumate de România în raport cu instituțiile Uniunii Europene, precum și riscurile de suspendare a fondurilor aferente unor programe operaționale ca urmare a neimplementării în termenele asumate în documentele strategice, inclusiv Acordul de Parteneriat încheiat cu Comisia. Camera Deputatilor a adoptat miercuri Legea privind modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, eliminand din text prevederile declarate neconstitutionale de CCR. Legea a fost validata cu 262 voturi pentru si o abtinere, dupa ce marti, in plen, fusese adoptata pe articole (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, si ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 - prevederile art. 98 alin (2) al art. 19 din LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 4 martie 1998.) + Articolul 67 Abrogat. (la 02-06-1998, Art. 67 a fost abrogat de alin. (2) al art. 19 din LEGEA nr. 54 din 2 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 4 martie 1998.) + Articolul 68 Abrogat LEGE. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018. Parlamentul României adoptă prezenta lege.. Art. I. — Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29.

Sachverständiger Braunschweig | Sachverständigenbüro Martin Hartzsch Braunschweig

LEGE Nr. 24/2019 din 9 ianuarie 2019 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea. LEGEA 53/2003 Codul Muncii actualizata la 26.07.2019 Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.ro 12.08.2019 LEGEA 53/2003 din 24.01.2003 Republicata Codul munci

În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 159/2019 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea O.G. nr. 105/1999 privind. Forma consolidată a LEGII nr. 188 din 8 decembrie 1999 (Rep. 2) din Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007 la data de 18 februarie 2019 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombri Legea 188/1999 actualizata . georgetag Utilizator 20:22, 4 Iunie 2019. As dori urgent această lege actualizată. Vă mulțumesc. Contactează. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici [ link extern ] Răspunde Citeaz. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999(cu modificările şi completările ulterioare)privind Statutul funcţionarilor publiciFormă actualizată la data de 28 aprilie 2020. CAP. I. Dispoziţii generale. ART. 1

Tags: Legea 211/2011, Legea 188/2019, sanctiuni, amenzi pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege Art. 77 Legea 188/1999 Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici Legea functionarilor publici/statutul actualizata

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul administrativ EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie II din LEGEA nr. 101 din 8 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 13 mai 2019, dispozițiile art. 14^1 alin. 7 nu se aplică în situația concediilor fără plată aflate în derulare la data de 16 mai 2019. În situația prevăzută la alin. 1 lit Art. 91 Legea 188/1999 Modificarea raportului de serviciu Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu Legea functionarilor publici/statutul actualizata

Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, organizat în temeiul Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din. 188 1999 PrivindLegea 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul Legea nr.207/2015 - ANAFLogowanie Borg - Sintact.ro LEGE 672 19/12/2002 - Portal Legislativ *) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată de pct. 1 al alin. (1) al art. 502, Titlul XI din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688. Download Free Legea 188 1999 Actualizata 2017 Privind StatutulLEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul Legea 188/1999 - forma sintetica pentru data 2016-09-29 pag. 1 29/09/2016 : daniela.luican@insse.ro (2) Art. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - Republicare (la data 05-mar-2012 a s Legea 188 1999 Actualizata 2017 LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2017, privind Statutul functionarilor publici - Republicata Actualizata prin: Legea 57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative (publicata in M. Oficial nr. 283 din 14-apr-2016

În M. Of. nr. 554 din 3 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Modificările vizează categoria înalţilor funcţionari publici, personalul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, drepturile și Îndatoririle funcţionarilor publici Legislație. LEGI. 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;. 2. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare Legea 189/2000 ( LEGE Nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu. Legea 188/1999 actualizata 2016, privind Statutul functionarilor publici Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ­ Republicata si actualizata 2016 CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 (1)Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica.

LEGE (R) 188 08/12/1999 - Portal Legislati

LEGE (A) 188 08/12/1999 - Portal Legislati

C. 139 din Legea nr. publicata in Monitorul Oficial nr. 22-25 se aplicá ãncepànd cu data de 1 iunie 2005. 283 din de 14 aprilie 2016) Legea 176/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. Of. 53/2003 (Codul muncii) actualizata 2018. Actualizata. 103 bis din 11 februarie 2019 Data intrarii in vigoare : 11 februarie 2019 Forma actualizata. LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 28 iunie 2017 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale SECŢIUNEA

Actualizata prin: OUG 57/2019; Legea 188/1999; Legea 52/2003; Legislaţie elaborată. 9 alin. 2003, США, Триллеры. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*) privind protecţia maternitatii la locurile de munca (actualizată pana la data de 14 martie 2004) EMITENT: GUVERNUL -----*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL. contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Personalului Agenţiei îi este interzis să îşi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agenţiei 2003 actualizata 2019. 197/2012 privind asigurarea calităţii în alin. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 05. 174/2008 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor 27 decembrie 2008 Legea 333 din 2003 actualizata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. nr. 20 alin. 210 Titlul VII - Dialogul social. LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat*) - REPUBLICARE Forma aplicabila la data 01 august 2020 generată de iDREPT.ro _____ *)Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 25/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

E-Juridic iti ofera gratuit Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor - actualizata 2020. Legea nr. 166/2017, OUG nr. 74/2018 si Legea nr. 31/2019. Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. din 03· o~· ~,+ ANUNT Primaria Comunei Afumati organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante dupa cum urmeaza: - Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului juridic si contencios -1 pos Legea 333 din 2003 republicata actualizata LEGEA nr. 333 comun cu politisti locali, paza proprie Documents Scanned Image - 4.Regulamentul operaأ§iunilor de casa -Decret 209 / 1976 5.Legea nt.. 22 / 1969 privin

Teste psi pentru angajati. Legea calitatii in constructii 2019 legea nr 188 din 1999 actualizata legea 230 din 2007 actualizata legea 221 din 2018 anexa 2 legea 177 din 2015 lei moldovenesti in euro legea care interzice oprirea apei potabile legea 61 1993 actualizata 2019. 3 activitati vitale pentru hr teste de angajare si selectie 188 1999 actualizata 2017 privind statutul functionarilor publici republicata actualizata prin. Parlamentul româniei lege nr. 399 din 26 mai 2017 articolul 8 1 în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi comisiile locale de fond funciar au obligația de a centraliza toate cererile de restituire nesoluționate. LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2019, privind Statutul agentia functionarilor publici concurs Premierul Mihai Tudose l-a inlocuit pe seful Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Cristian Vasile Bitea, cu Leonid Moisiu, fost informator al Securitatii si angajat al lui Darius Valcov.- Toate articolele Ziare.com pe tema: Agentia nationala functionari public Forma actualizata valabila la data de : 18 aprilie 2012 Prezenta forma actualizata este valabila de la 8 februarie 2012 pana la 18 aprilie 2012-----*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 februarie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. Centru Legea 215/2001; OUG 57/2019; Legea 188/1999; LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Formă revizuită la data de 28 aprilie 2020. CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta lege.

Legea functionarilor publici

 1. 188 1999 privind statutul functionarilor publici publicata in m of. 119 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării româniei. 237 din 19 martie 2018. Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 119 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor. 237 din 19.
 2. 2003 actualizata 2019. 2003 actualizata 2019
 3. Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta organizeazaconcurs de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, in conformitate cu prevederile art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare si ale titlului III, capitolul IV, sectiunea a 1-a din Hotararea.

Statutul funcţionarilor publici - modificări (Legea nr

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; Legea nr.272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilulu
 2. Proiect de Lege pentru completarea articolului 286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 262/2013: 3. 318/30.09.2013: L119/2013: Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice respins definitiv: 4. 385/21.10.
 3. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicata in Monitorul Oficial a
 4. OUG 57/2019 modifica, completeaza si mai ales aproga un intreg pachet de legi printre care si Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public din care mai raman in vigoare doar cateva articole privind evaluarea activitatii desfasurata in anul 2019 (de la 1 ian 2020 Legea 188/1999 este oficial abrogata integral)
 5. continuă -LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (3) q LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (actualizata în 2019 prin Legea 156/2018) § Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual ANFP, in conditiile legii, planul de perfecționare profesională
 6. Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici; Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile public
 7. istraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 1/11/2019 8:32:59 AM.

LEGE (R) 188 01/10/2000 - Portal Legislati

Legea 7/1996 actualizată .pdf Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13.03.1996 - modificată și completată prin Legea 105/2019 .pdf si OUG 61/2020 .pdf ODG 700/2014 actualizat .pdf Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară - modificat și completat prin ODG 3442/2019 .pdf si prin ODG1207/2020 .pdf OD Lege nr.188/1999 - Statutul funcționarilor publici reactualizat 2019 Lege nr.188/1999 word; Lege nr.153/2017 - Lege cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice - anexe; Lege nr.62/2011 - Legea dialogului social; Lege nr.544/2001 - Lege privind liberul acces la informatiile de interes publi

Second-hand: BMW Seria 5 E39 - iata tot ce trebuie sa stii | Headline, Second Hand | AUTO BILD

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ..

 1. Legea 214/2019 pentru completarea art. 3 din Legea 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii Publicata in MOR 924/15.11.2019; 18/11/2019: Parlament: Link: Regulamentul Camerei Deputatilor din 24.02.1994-Forma aplicabila de la 14.11.2019 Publicat in MOR 919/14.11.2019; 14/11/2019: Parlament: Lin
 2. istraţiei publice locale, rep. 10. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici. 11. Legea nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.
 3. Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cu cele aduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe) CAPITOLUL
 4. Legea 76/2002 - Legea somajului actualizata 2019 (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Angajatii au obligatia de a restitui integral suma primita ca prima de instalare potrivit art. 75 si 751 alin. (1) in situatia in care isi schimba domiciliul la.
 5. Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata 2011. Legea privind executorii judecatoresti, republicata 2011 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 20 octombrie 2011 Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 151/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2007 pentru modificarea alin
 6. istrației centrale și locale formează Corpul Funcționarilor Publici

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: Data intrarii in vigoare

 1. II din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999
 2. istrativ şi Fiscal Materie: Contencios ad
 3. istrative; Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,cu modificarile si completarile, actualizata prin Legea 156/2018; Legea 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici; Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile.
 4. La data de 12-07-2019 Articolul 102 din Sectiunea a 6-a, Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 183 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019. Notă. Conform art. 182 din LEGEA nr. 127 din 8 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 9 iulie 2019, la litera c) a.
 5. spections.com-2021-07-22T00:00:00+00:01 Subject: Legea 188 1999 Actualizata 2017 Privind Statutul Keywords: legea, 188, 1999, actualizata, 2017, privind, statutul Created Date: 7/22/2021 11:58:14 A

CNPP - Leg

 1. Managerii economici, informaticienii*) şi personalul de specialitate din activitatea financiar-contabilă şi din birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile au calitatea de funcţionari publici, având drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu.
 2. istrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și
 3. ISO 188:2011 specifies accelerated ageing or heat resistance tests on vulcanized or thermoplastic rubbers. Two methods are given: Method A: air-oven method using a cell-type oven or cabinet oven with low air speed and a ventilation of 3 to 10 changes per hour
 4. isterelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, art. 30, art. 60 alin. (1) lit. b), art. 62, art. 72 alin

ORD DE URGENTA 57 03/07/2019 - Portal Legislati

-Legea nr.201 din 2 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, -Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, c În data de 14.01.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36, Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv 17.01.2019, procedura de evaluare a performanţelor. (2) din secţiunea a 2-a a cap. III din titlul IV al cărţii I, art. 225 şi art. 226 din secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărţii I, art. 228; abrogă secţiunea 1 cu art. 42-47, secţiunea a 2-a cu art. 48-50 şi secţiunea a 3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III din cartea I, art. 59 din cap FUNC ȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL AMINISTRA ȚIEI PUBLICE LOCALE PÎNCOTA Vornicu Marian - inspector Weisz Edit - inspector ACORD COLECTIV DE MUNCA /CONTRACT COLECTIV DE MUNCA 2018-2019 TEMEIUL LEGAL: • Legea nr. 188/1999 (**republicata**)(*actualizata*) privind Statutul functionarilor publici*)

Generalinspektion | POSSEHL Umweltschutz

Legea 188 1999 - Ziare

Legea salarizarii actualizata. din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost declarate neconstituţionale, Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până. Condiţii de participare la concurs: - conform art.54 din Legea 188/1999 republicată si actualizata. Condiţii de ocupare a funcţiei publice:- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice -minim 5 an

Abscheider Generalinspektion / Stilllegung Öl Abscheider Huber LindenModel Referat Abatere Disciplinara Elevi

LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul ..

I din LEGEA nr. 22 din 13 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2014. (3^5) Interdicţiile cu privire la denumire prevăzute pentru asociaţii şi fundaţii sunt aplicabile în mod corespunzător şi pentru federaţii*). ----- Alin. (3^5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 22 din 13 marti Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 24 septembrie 2008. Nu există modificări până la 05 februarie 2015. În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (2) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici din 03· o~· ~,+ ANUNT Primaria Comunei Afumati organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante dupa cum urmeaza: - Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului juridic si contencios -1 pos

LEGE 18 19/02/1991 - Portal Legislati

Sa indepliniasca conditiile prevazute de art. 65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata: . nr. 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, - consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul birou financiar. Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. (3)Până la soluţionarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) este suspendat de drept. (la data 05-iul-2019 Art. 3, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. 633 din partea X din Ordonanta urgenta 57/2019 ) Art. 4: Excepţia de nelegalitat Consolidarea din data de 10 decembrie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ș

Legea nr. 24/2019 - modificarea şi completarea Legii nr ..

Legea 19. Legea pensiilor actualizata 2010. Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege Legea administratiei publice 2018 - Legea nr. 215/2001 actualizata. de InfoInstitutii.ro 22 Feb. 2018 46142. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial cu numarul 123 din data de 20 februarie 2007 Codul Muncii actualizat 2019 (Legea nr. 53/2003) Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (Publicata in M. Oficial nr. 226 din 13-mar-2018) Utile!! Descarca: in format Word sau in format PDF. (1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează. Cautare acte in Monitorul Oficial care contin: ordonanta de urgenta nr 71 din 26 iunie 2013 ‹‹ ‹ Pagina 5 din 5