Home

Dreptul la viata privata art 75

Art. 75. Limite. (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte. (2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea. Dreptul la viata privata. Art. 71. - (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala. sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara. consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75 Art. 70 noul C. civ. reglementeaza dreptul la libera exprimare si stipuleaza ca orice persoana are dreptul la libera exprimare si ca exercitarea acestui drept nu poate fi restransa decat in limitele stabilite de legiuitor. Art. 75 din cod prevede la alin. (1) ca nu constituie incalcarea drepturilor prevazute in aceasta sectiune atingerile. Articolul 72 privind dreptul la demnitate prevede ca orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale, fiind interzisa orice atingere adusa onoarei si reputatiei unei persoane, fara consimtamantul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75. Dreptul la propria imagine este reglementat de articolul 73, care arata Art. 71. Dreptul la viata privata. (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75

Art. 75. Limite - Codul civi

  1. Art. 71: Dreptul la viaţa privată. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75
  2. Art. 71. Dreptul la viaţa privată. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75
  3. Art. 74: Atingeri aduse vieţii private. Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private: a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal; b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private.
  4. Art. 71 . Dreptul la viaţa privată (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75
  5. Viața privată este caracterizată prin intimitate, particularitate și individualitate. Convenția europeană a drepturilor omului prevede, în art. 8, dreptul la respectarea vieții private și de familie al oricărei persoane și interzice amestecul autorităților publice în exercitarea acestui drept, în afara cazurilor în care acest amestec ar fi prevăzut de lege și ar constitui.
  6. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75

Dreptul la viata privata se intelege a fi dreptul persoanei de a impiedica publicarea sau folosirea imaginii, numelui sau vocii fara acordul sau. Sub rezerva aplicarii dispozitiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vietii private: a) intrarea sau ramanerea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui obiect fara acordul. 75. ART. 71. Dreptul la viaţa privată. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75 Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75. Este, de asemenea, interzisa utilizarea, in orice mod, a corespondentei, manuscriselor sau a altor documente personale.

Analiza conflictului dintre dreptul la libera exprimare si dreptul la viata privata, imagine, onoare si demnitate trebuie sa porneasca de la distinctia intre afirmarea unor fapte si cea a unor judecati de valoare, distinctie ce corespunde intr-o anumita masura celei realizate in chiar textul art.10 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului.

Ca urmare, decizia de concediere a domnului Barbulescu constituie o incalcare a dispozitiilor art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, privitoare la viata privata si secretul corespondentei. Decizia Marii Camere a CEDO a starnit numeroase reactii in presa internationala si locala, fiind in general considerata surprinzatoare Pe langa limitele generale la care face referire art. 75 NCC, exista situatii speciale reflectate in reglementare, care limiteaza caracterul absolut al dreptului la viata privata. In acest sens, potrivit art. 27 alin. 2 din Constitutie, dreptul la viata privata poate suferi restrangeri in cazul a) executarii unui mandat de arestare sau a unei. parte a studiului privind Dreptul la Viata privata si Drepturile Omului Ombudsman Order No. 75 (June 4, 2002) to establish specific measures and procedures to provide a satisfactory level of protection for data subjects, Official Monitor, June 26, Art. 6 (1) provides that.

Noile reglementari din Codul Civil privind viata privata intra in conflict cu unele practici jurnalistice, granita dintre dreptul la libera exprimare si dreptul la viata privata in cazul persoanelor publice fiind extrem de ambigua. Reprezentantii societatii civile sustin ca, pe viitor, ar trebui afisata prudenta din partea mass-media atunci cand dezbat anumite teme ce privesc viata personala a. dreptul la viata. Hotărâri CEDO cu privire la Articolul 2 din Convenţie. 1. Raducu c. Romaniei - Interceptare convorbiri telefonice Viata privata. 2. BUDAYEVA şi alţii c. Rusiei - ARTICOLUL 2 Obligaţii pozitive. 3. Baldovin c. Romaniei - Dreptul la viata. 4 asemenea, interzisa utilizarea, in orice mod, a corespondentei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum si a informatiilor din viata privata a unei persoane, fara acordul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75. Articolul 72 privind dreptul la demnitate prevede ca orice persoana are dreptul la respectarea. La art. 72 din Noul cod civil este garantat dreptul la demnitate: (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Prin art. 73 se protejează dreptul la. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. (3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei.

Potrivit art. 70 C. civ., orice persoană are dreptul la libera exprimare, iar exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75 C. civ. Pe de altă parte, conform art. 72 alin Art. 71: Dreptul la viaţa privată (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75 Dreptul la viaţă privată este reglementat prin Codul Civil, acesta trebuind respectat în cazul oricărei persoane.Astfel, nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea anumitor limite În efortul de a trasa granița între dreptul la imagine și dreptul la liberă exprimare, legea și practica judiciară au definit câteva reguli principiale. are dreptul de a dispune de ele. Art. 75 Tags articolul civil codul dreptul exprimare imagine interesul libera penal privata public viata. VIDEO. Mașină, filmată în timp ce. Art. 70. Dreptul la libera exprimare. (1) Orice persoana are dreptul la libera exprimare. (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restransa decat in cazurile si limitele prevazute la art. 75. Art. 71. Dreptul la viata privata. (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in.

Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

Art. 72, alin (1) - Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. Doua articole mai jos, se prevad si cazurile de atingere adusa vietii private: Art. 74. - Sub rezerva aplicarii dispozitiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vietii private: a) intrarea sau ramanerea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a. parte a studiului privind Dreptul la Viata privata si Drepturile Omului Ombudsman Order No. 75 (June 4, 2002) to establish specific measures and procedures to provide a satisfactory level of protection for data subjects, Official Monitor, June 26, 2002. Art. 6 (1) provides that commercial communications through electronic mail are.

(3), (4) şi (5) referitoare la principiul statului de drept, principiul separaţiei puterilor în stat, respectiv principiul legalităţii, în art. 21 alin. (1) şi (3) referitor la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, în art. 26 privind viaţa intimă, familială şi privată şi în art. 28 referitor la secretul. Obligatia de a nu se filma /fotografia este intemeiata pe disp noul cod civil dreptul la propria imagine si la viata privata Art. 71 Dreptul la viaţa privată (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private Astfel, art. 11 din Constituție, intitulat Dreptul internațional și dreptul intern prevede: (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern Acest articol prevede că orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private și nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75 Asadar, dreptul nepatrimonial a carui atingere o invoca reclamantul este dreptul la viata privata, consacrat de art. 26 din Constitutia Romaniei - Viata intima, familiala si privata si art. 8 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului - Dreptul la respectarea vietii private si de familie

Reglementarea legala a dreptului la viata privata in

  1. (2) al art. 8 al Convenției, urmărind apărarea drepturilor și a libertăților altora, și anume dreptul la liberă exprimare al pârâtului. Necesitatea într-o societate democratică ori balanța între protejarea dreptului garantat de art. 8 și cel garantat de art. 10 CEDO
  2. Dreptul la libera exprimare: Orice persoană are dreptul la libera exprimare. Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile în care atingerile sunt permise de lege sau de convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte (a se vedea art. 10 alin.2 CEDO)
  3. NOUL COD CIVIL DIN 01 OCTOMBRIE 2011 - VIAŢA PRIVATĂ Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane. Art. 70: Dreptul la libera exprimare (1)Orice persoană are dreptul la libera exprimare. (2)Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art.75. Art. 71: Dreptul la viaţa privată (1)Orice persoană are dreptul la.

Viata Privata in viziunea Noului Cod Civil - Biroul de

Art. 71. Dreptul la viata privata - Legal Lan

Analiza conflictului dintre dreptul la libera exprimare si dreptul la viata privata, imagine, onoare si demnitate, asa cum corect a retinut si instanta de fond, trebuie sa porneasca de la distinctia intre afirmarea unor fapte si cea a unor judecati de valoare, distinctie ce corespunde intr-o anumita masura celei realizate in chiar textul art.10. respectarea vietii private si familiale. Hotărâri CEDO cu privire la Art. 8 din Convenţie. 1. Haralambie c. Romaniei - Dosarele fostei Securităţi. Prezentarea dosarului. Drept la viaţă privată In Noul cod civil, in art. 71, intitulat Dreptul la viata privata ca orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private (alin. 1), ca nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor. Potrivit art. 71 din C. civ. orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75

Este vorba de drepturile la propria imagine si la viata privata, prevazute de Codul civil, citez: ART.73. Dreptul la propria imagine (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a. Articolul 72 privind dreptul la demnitate prevede că orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale, fiind interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. Dreptul la propria imagine este reglementat de articolul 73. De exemplu, art. 30 din Constituţie spune că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. La fel şi Codul Civil, care spune şi el că: Orice persoană are dreptul la propria imagine (Art. 73). Noul Cod Civil. Art. 58. (1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege. Art. 71. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private. (2) Nimeni nu poate fi.

Paparazzi si viata privata conform Noului Cod Civil. joi, 06-10-11 Bacau Online. Noile reglementari din Codul Civil privind viata privata intra in conflict cu unele practici jurnalistice, granita dintre dreptul la libera exprimare si dreptul la viata privata in cazul persoanelor publice fiind extrem de ambigua Art. 73 Dreptul la propria imagine (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. (2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 DREPTUL LA VIATA PRIVATA | SERVICIU UNIC IN ROMANIA: Prin Avocatul-Tau ai 3 Opinii Gratuite de la 3 Avocati Specializati. Tu Alegi Solutia si Avocat. Servicii National ROTARU vs. ROMANIA (Marea Camera) - Stocarea de catre SRI, ca depozitar al arhivelor Securitatii regimului comunist, a unor date privind viata privata a unui individ, folosirea acestor date si refuzul de a acorda posibilitatea contestarii acestor date constituie o incalcare a dreptului la respectarea vietii private, garantat de Art. 8.1 din Conventie

Dreptul la viata privata. Existenta unei masuri de expulzare nu atrage automat admiterea cererii. de transfer a persoanei condamnate, chiar în lipsa acordului acesteia. Dispozitiile art.3 din Protocolul aditional la Conventia privind transferul. persoanelor condamnate nu justifica transferul, cu încalcarea dispozitiilor Art. 75 C.civ. stipuleaza posibilitatea ca, prin libera exprimare, sa se aduca atingere dreptului la viata privata si, implicit, la imagine si la reputatie, dar numai in conditiile prevazute de C.civ. sau de Conventia EDO si de jurisprudenta Curtii Europene Art. 6 din CEDO - Cum procedati cand politistul va ia abuziv carnetul pe motiv ca ati. Art. 22 - Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica Art. 23 - Libertatea individuala Dreptul la greva Art. 44 - Dreptul de proprietate privata Art. 45 - Libertatea economica Art. 75 - Sesizarea Camerelor Art. 76 - Adoptarea legilor si a hotararilor Art. 77. Dreptul la imagine cedo. În jurisprudența CEDO dreptul la imagine este ocomponentă adreptului la respectarea vieții private, reglementat de art. 8 din Convenție ce are ca scop protejarea identității persoanei, asferei vieții sale intime, arelațiilor sale personale, alibertății sexuale (a se vedea C. Bîrsan, Convenția europeană adrepturilor omului, p. 612) Astfel cum s-a relevat.

Art. 71: Dreptul la viaţa privată - Noul Cod Civil actualiza

Dreptul la viata privata si de familie [Jurisprudenta C.E.D.O.] | Coordonator: Radu Chirita, Dreptul la intimitate, Supravegherea secreta a persoanei, Protectia datelor cu caracter personal, Dreptul de a avea si de a mentine legaturi cu alte persoane, Interdictia unor expulzari, Dreptul la viata profesionala, Inviolabilitatea corespondentei, Dreptul de a dispune de propria persoana, Dreptul la. Art. 34. Dreptul la informaţie Art. 35. Dreptul la învăţătură Art. 36. Dreptul la ocrotirea sănătăţii Art. 37. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos Art. 38. Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales Art. 39. Dreptul la administrare Art. 40. Libertatea întrunirilor Art. 41. Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social. r5 este proprietarul (coproprietar) unui imobil cu destinatia de locuinte private spatii comerciale), imobilul flind impartit in mai multe spatii separat

Art. 71. Dreptul la viaţa privată - Codul civi

Transfer persoana condamnata. Dreptul la viata privata. Existenta unei masuri de expulzare nu atrage automat admiterea cererii . de transfer a persoanei condamnate, chiar în lipsa acordului acesteia. Dispozitiile art.3 din Protocolul aditional la Conventia privind transferu Art. 17 - (1) Copilul are dreptul la imagine publica si viata intima. (2) Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica sau dreptul copilului la viata intima, privata si familiala Dreptul la viata privata Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau, fara respectarea legii, a pactelor si conventiilor internationale la care Romania este parte - Dreptul la viata privata: Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau, fara respectarea legii, a pactelor si conventiilor internationale la care Romania este parte Dreptul la viaţa privată a pacientului interzice fotografierea, publicarea sau difuzarea unor materiale conţinând imagini privind o persoană aflată în tratament medical în unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter medical privind starea de sănătate, problemele medicale, diagnosticul, evoluţia tratamentului pacientului fără a fi obţinut în mod.

In material Noului cod civil , dreptul de proprietate este reglementat in Cartea a III-a Despre bunuri. Astfel, potrivit art. 552 proprietatea este publica sau privata, determinandu-se in acest mod principalele forme ale dreptului de proprietate in material dreptului nostru civil Art. 22: (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant. 2) Obligativitatea vaccinarii incalca dreptul persoanei fizice de a dispune de ea insasi, drept consfintit de art. 26. Art. 26 Dreptul la imagine este o componenta importanta a vietii private a persoanei si are scopul de a proteja sfera vietii intime, identitatea sa, relatiile personale. CAPITOLUL 1 - Consideratii generale 1.1. Dreptul la protejarea imaginii ca aspect al vietii private Notiunea de viata privata este un concept autonom Dreptul la viata intima, familiala si privata are o sfera larga de aplicabilitate, putand include si dreptul copilului la relatii personale cu parintii, fapt ce reiese inclusiv din jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei, dar şi a Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 75. Dreptul la viata privata Art. 71 (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75

Seria consacrata jurisprudentei C.E.D.O. continua cu prezentarea deciziilor privitoare la viata privata si de familie. Acest domeniu acopera o multitudine de situatii, extrem de diferite intre ele, de la dreptul la protectia datelor cu caracter personal catre dreptul de a nu ti se tulbura folosinta domiciliului Protectia reputatiei unei persoane, calomnia Dreptul la protectia reputatiei este un drept protejat de art. 8 din Conventie ca parte a dreptului la 0745 034 638 contact@consultantavocat.r a) Dreptul de a fi informat este un drept important care izvoraste din dreptul la viata sociala, din dreptul natural, fiind o componenta a dreptului la informatie prevazut in art. 31 din Constitutia Romaniei. Dreptul de a fi informat se intersecteaza cu dreptul la invatatura, dar nu se confunda ANSPDC sustine ca art. 26 din Constitutia Romaniei obliga autoritatile sa garanteze dreptul la viata privata al persoanelor, statuandu-se ca '(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.'

Asigurarea de viata si pensia privata, o alternativa pentru protectia sociala de stat. Date post: 24-May-2015: Category: Economy & Finance: View: 1,945 times: Download: 0 times: Download for free Report this document. Share this document with a friend. Description Dreptul la viata privata si de familie, cuprin Art. 27. (1) Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale. (2) Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica a copilului sau dreptul acestuia la viata intima, privata si familiala de odihna si timpului liber, a dreptului la viata privata si a dreptului la onoare si. demnitate. - În mod nefondat a retinut instanta de apel ca deschiderea si derularea procedurilor penale nu ar fi avut drept rezultat impunerea unei sarcini intolerabile pentru reclamant întrucât tragerea la raspundere penala ar avea un caracter licit

Constitutia Romaniei reglementeaza in art. 26 dreptul la viata intima, familiala si privata. Potrivit acestor prevederi autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata iar persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri Art. 71 Cod civil reglementeaza dreptul la viata privata si arata ca: (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul, resedinta sau corespondenta sa, fara consimtamantul sau ori fara respectarea limitelor prevazute la. Capitolul 4 - Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului Art. 21 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia Reclamantii s-au plans cu privire la procedurile civile care s-au finalizat prin hotararile definitive din 5 februarie 2004 si 1 iunie 2005, in sensul ca dreptul lor la un proces echitabil a fost incalcat ca urmare a respingerii de catre instantele nationale a actiunilor formulate de doamna M. impotriva lui D.C, in principal din cauza afilierii.

Prin cererea din data de 02.06.2014, reclamantul D.I.R. a chemat în judecată pe pârâtul P.E., solicitând să se constate încălcarea dreptului reclamantului la demnitate, onoare, reputaţie şi viaţă privată, obligarea acestuia din urmă la plata sumei de 60 000 lei, reprezentând daune morale, precum şi la plata cheltuielilor de judecată Art. 70: Dreptul la libera exprimare (1)Orice persoana are dreptul la libera exprimare. (2)Exercitarea acestui drept nu poate fi restransa decat in cazurile si limitele prevazute la art. 75. Art. 71: Dreptul la viata privata (1)Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private

Art. 74: Atingeri aduse vieţii private - Noul Cod Civi

fundamentale la viata privata si la protectia datelor cu caracter personal, statuate cu precadere de art. 7 si 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si de art. 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale Modificarea art. 153, care elimină filtrul judecătoresc atunci când se dispune o măsură ce afectează grav un drept fundamental al omului, dreptul la viaţă privată, garantat în art. 26 din Constituţie şi în art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este în acelaşi timp şi o măsură vădit neconstituţională. Din dispozitia legală mai sus invocată rezultă că nu numai persoanele publice, cu notorietate au dreptul la viata privata si la protectia demnitatii si onoarei, ci orice persoană fizică are aceste drepturi si care îi sunt protejate de încălcări ce nu se circumscriu exceptiilor prevăzute de art. 75 Cod civil

Art. 71 Noul cod civil Dreptul la viaţa privată Respectul ..

Art. 30 - Libertatea de exprimare. (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) Cenzura de orice fel este interzisă In acelasi sens, art.30 alin.6 din Constitutia Romaniei prevede ca libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine, iar dispozitiile art.71 alin.1, 2 din Codul Civil prevad ca orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si ca nimeni nu poate fi. Articolul 70 din noul Cod civil al Romaniei reglementeaza dreptul la libera exprimare. (1) Orice persoana are dreptul la libera exprimare. (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restransa decat in cazurile si limitele prevazute la art. 75, prevede articolul citat. Articolul 75 impune limitele: (1) Nu constituie o incalcare a. Articolul 14 din Conventie, inlocuit treptat de art. 1 din Protocolul nr. 12, reprezinta o descoperire ceva mai recenta a celor care sesizeaza Curtea, iar jurisprudenta in materie a explodat in ultima vreme. Dreptul la viata privata si de familie. Jurisprudenta CEDO. Radu Chirita. 27,94 RON 16,76 RON. 75,01 RON 67,50 RON. DIN ACEEASI. participantului pana la deschiderea dreptului la pensia privata. Participantii au dreptul de a transfera contributia de 3,75% la sistemul public de pensii (numit si Pilonul I sau Pensia de Stat), dupa minimum 5 ani de la aderare (voluntara sau prin repartizare aleatorie)

ART. 22 Dreptul la viata si la integritatea fizica si psihica (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sint garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant. (3) Pedeapsa cu moartea este interzisa. ART. 2 Dreptul la viata privata Art.77 - (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private. (2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul sau corespondenta sa, fara sa existe consimtamantul sau ori fara ca legea sa permita acest lucru Identitate si autonomie Art. 8 garanteaza fiecarui individ o sfera in care poate sa- si urmareasca neingradit dezvoltarea si implinirea personala 0745 034 638 contact@consultantavocat.r

Despre confidenţialitatea informaţiilor și viața privată a

ncputrimunialc (continuum) persuana cu notoriclutc in lumca artistica 5i mundcna anunta pe unii dintre prlctcnii 3311 cg 551 parlicipc la pclreccre ia car Articolul 42. Dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate Articolul 43. Dreptul la muncă şi la protecţia muncii Articolul 44. Interzicerea muncii forţate Articolul 45. Dreptul la grevă Articolul 46. Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia Articolul 47. Dreptul la asistenţă şi protecţie socială Articolul 48. (1) din Constitutia Romaniei), incalcarea libertatii economice (art. 45 din Constitutia Romaniei), la nivelul de trai, (art.47 din Constitutia Romaniei), dar si dispozitii ale Dreptului Uniunii Europene privind: - incalcarea dreptului la viata privata - art. 8 din Convenția EDO si Jurisprudenta CEDO - Cauza Mateescu contra Romania Hotararea. Art. 22 - Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica (1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant. (3) Pedeapsa cu moartea este interzisa. Art. 23 - Libertatea individual Semnatarii recunosc dreptul la conciliere cu viata profesionala, sociala si privata, precum si dreptul la demnitate sau securitatea muncii. Semnatarii se angajau sa ia toate masurile rezonabile, intelegandu-se actiuni pozitive in limita puterilor legale, pentru a-si concretiza drepturile mai sus-enuntate. Masurile citate la punctul 3 sunt

Libertatea la viață privată-un drept încălcat cu bună

Doi: Bucurându-se de dreptul la viaţă privată şi de familie, persoanele de acelaşi sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-şi exprima personalitatea în interiorul acestor relaţii şi de a beneficia, în timp şi prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaştere legală şi judiciară a drepturilor şi. Avocat Dreptul muncii (Contestatie decizie de concediere): Dreptul angajatorului de a verifica indeplinirea atributiilor de serviciu de catre salariati. Utilizarea de catre salariati a resurselor informatice puse la dispozitie numai in cadrul activitatii profesionale, pronuntata de Tribunalul Prahova (hotararea 1525 din data de 18 mai 2016) Alineatul (3) al articolului 71 stipuleaza ca este, de asemenea, interzisa utilizarea, in orice mod, a corespondentei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum si a informatiilor din viata privata a unei persoane fara acordul acesteia ori fara respectarea limitelor prevazute la art. 75. Articolul 72 privind dreptul la demnitate. Dreptul la conditii de locuit, la conditii de folosire a terenurilor si la conditii de viata intr-un mediu sanatos ; Dreptul la cel mai ridicat nevel de sanatate, neafectat de degradarea mediului ; Dreptul de a beneficia de folosinta durabila a naturii si a resurselor acesteia