Home

Competente vizate in realizarea proiectului

de editarea unei reviste (pentru abordări inovative), de realizarea unui portal destinat autoformării şi formării cadrelor didactice (care cuprinde deja suporturi corespunzătoare), precum şi organizarea unor simpozioane regionale tematice (în parteneriat cu structuri educaţionale competente) Partea I: Monitorizarea progresului in realizarea progresului 1. Data începerii activitãţilor de realizare a proiectului: 2. Competente vizate/implicate in realizarea/executia proiectului - - - - - 3. Stabilirea planului activitatilor individuale ale candidatului pentru proiect: - Data:____ Competente vizate / implicate în realizarea / execuÿia proiectului; competence ce au legäturä directä cu tema proiectului S.P.P. 22.1. Precizeaza rolul plantelormedicinale in fitoterapie 22.2.Explica metodele de obtinere a preparatelor farmaceutice prin extractia produselor vegetale 22.3.Descrie efectele fiziologice si terapeutice al Proiectul: Competente crescute pentru cadrele didactice!, M1. Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe, disciplina 4-derivarea competențelor -cheia aplicării noilor programe școlare, formator Ursu Carmen Iuliana

Competente vizate / implicate in realizarea / executia proiectului; competente ce au legáturä directá cu tema proiectului S.P.P. 18.1 Demonstreaza bazele farmacocinetice ale unui medicament 18.2 Determinä bazele farmacodinamice si farmacoterapeutice ale medicamentelor 18.3 Identificä bazele farmacotoxicologic Contextul proiectului la nivel general: În cadrul proiectului Formarea de competenţe profesionale pentru cadrele universitare afiliate programului de masterat în literatura română (Facultatea de Litere, U.B.) se urmăreşte dezvoltarea competenţelor profesionale ale grupului ţintă din cadrul programului de masterat Studii literare româneşti. În structura grupului ţintă. Partea I: Monitorizarea progresului in realizarea proiectului1) 1. Data inceperii activitatilor de realizare a proiectului: 2. Competente vizate/implicate in realizarea/executia proiectului2) - - - - 3. Stabilirea planului activitatilor individuale ale candidatului pentru proiect 4. Faza finală - presupune evaluarea derulării proiectului. În altă ordine de idei ciclul proiectului (de cooperare al UE) presupune realizarea a şase etape : 1. Programarea - constă în stabilirea cadrului general de cooperare al UE cu o anumită ţară sau regiune a unei ţări. 2

învăţării dovedite prin realizarea proiectului trebuie să fie clar precizate în fişa de evaluare în vederea certificării calificării profesionale. 6. La articolul 21, alineatele (6) - (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (6) Unităţile de învăţământ desemnate centre de examen, împreună c Partea I: Monitorizarea progresului proiectului 5 1. Data î nceperii activit ăţilor de realizare a proiectului: 2. Competen ţe vizate / implicate în realizarea / execu ţia proiectului ( care se referă la tema proiectului conform standardului de preg ătire profesională) ­ ­ ­ ­ 2 Discutia actuala despre descentralizare implica obligatoriu si managementul proiectelor. Managementul de proiect reprezinta o sinteza de reflectii, abordari, atitudini, tehnici care vizeaza modalitatile de implementare a schimbarilor la nivel individual si de grup

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POCU vizate in cadrul programului(OS 6.14) prin operationalizarea acestora in obiectivul general si cele specifice ale proiectului orientate spre identificarea de noi parteneri de practica, realizarea stagiilor de practica pentru un numar de 334 d competente care raspund necesitatilor actuale. OS2 contribuie la realizarea: AP6-POCU, PI.10.iv, OS.6.14, a indicatorului de realizare 4S131, a indicatorilor de rezultat imediat 4S120, 4S121, 4S122, a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitatea de sanse si non

6. Competente vizate / implicate in realizarea / executia proiectului: 7. Stabilirea planului de activitate individuala ale candidatului, pentru proiect: - Data: - Semnatura candidatului - Semnatura indrumatorului 8. Stabilirea planului de redactare a Proiectului - suportul scris: - Perioada: - Revizuit Se stabileste o lista clara de competente specifice vizate de unitatea de invatare, o strategie si criterii de evaluare care sa puna in valoare realizarea de catre elevi a conexiunilor cu lumea reala si sa demonstreze ca au inteles conceptele si cunostintele. Elevii vor atinge competentele vizate prin activitati adecvate competenţele vizate sunt în general de integrare şi de transfer); 3.-ce valori şi ce atitudini se urmăresc a fi formate la elevi prin parcurgerea opţionalului vizat; 4.-sugestii metodologice privind activităţile de predare-învăţare-evaluare. (Ghid metodologic-aria curriculară Matematici şi Ştiinţe ale naturii, M.Ed.C.,2002 Etapele realizarii unui plan didactic 1. Proiectarea demersului didacticProiectarea demersului didactic Proiectarea demersului didactic presupune parcurgerea de către profesor a următorilor paşi: lectura programei şcolare; identificarea unităţilor de învăţare, care stau la baza realizării planificării calendaristice; elaborarea planificării calendaristice proiectarea unităţilor. Data începerii activităţilor de realizare a proiectului: 11.02.2016 2. Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului2): Identificarea elementelor unei retele de calculatoare . Sa explice importanta internetului. Sa cunoasca principiul de functionare a unei retele de calculatoare. 3

Competențe derivate sau obiective operaționale? - EDIC

 1. Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului: 3. Stabilirea planului activităţilor individuale ale candidatului pentru proiect: Data: Semnătura candidatului: Semnătura.
 2. Tipul proiectului: KA1 - proiect de mobilitate școlară Nr. de referință al proiectului: 2018-1-RO01-KA101-047394 Titlul proiectului: Stop abandonului scolar ! Nr. 1044/11.09.2018 ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE PENTRU PARTICIPARE LA URMATOARELE CURSURI DE FORMARE care se vor desfășura în perioada ianuarie 2019 - august 2019 : 1
 3. istrului educației naționale și al
 4. PROIECTAREA DIDACTICA. Proiectarea presupune ansamblul operatiilor de anticipare rationala si sistematica a activitatii instructiv - educative, dobandind astfel, caracter eficient.. A proiecta inseamna a planifica, a anticipa, a prevedea cat mai exact desfasurarea unei activitati educative prin organizarea si combinerae optima a obiectivelor, resurselor, strategiilor de predare- invatare, a.

Formarea de competente profesionale pentru cadrele

2015 - ucurești) care ne-au oferit feedback valoros și au contribuit, astfel, la realizarea acestei publicații. Ne-am bucura să știm dacă acest ghid v-a fost util. Dacă doriți să ne oferiți feedback vă rugăm să ne contactați - datele de contact se găsesc pe site-ul proiectului. Autori Activităţi de management al proiectului (MP): - Planificare, organizare, achiziţii, coordonare, monitorizare, control si raportare a proiectului; - Auditul financiar al proiectului. Rezultatele aşteptate (cuantificate): 1 studiu privind realizarea de seturi de date în conformitate cu specificațiile tehnice INSPIRE pentru ariil Prin implementarea proiectului sunt vizate urmatoarele rezultate principale: R5 contribuie la realizarea Obiectivului Specific 4 din cadrul proiectului. 2020, Axă prioritară: A.P 6- EDUCATIE SI COMPETENTE; OS 6.14 Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor di Competente generale vizate de acest CDS sunt: - Autocunoastere - Cunoastere a pietei muncii - Stabilire a obiectivelor profesionale - Implementare a proiectului profesional Valori - Realizarea personala - Competenta - Consecventa - Munca - Cariera - Independenta - Corectitudine Atitudini.

Rolul, structura şi etapele implementării proiectelor în

 1. Consiliul Județean Cluj continuă, în ritm accelerat, realizarea căilor de acces de pe drumurile județene recent reabilitate. Sunt vizate, în principal, lucrări de refacere/realizare de noi podețe pe drumurile laterale, amenajarea de șanțuri și rigole, amplasarea de tuburi de scurgere, dar și construirea de accese la gospodăriile și proprietățile amplasate pe drumurile județene
 2. Proiectarea demersului didactic - condiție a reușitei activității didactice Prof. Vasilica Niță - Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea Proiectarea demersului didactic este o premisă a aplicării programei şcolare la clasă; constituie, astfel, o activitate prin care profesorul îşi propune etape şi acţiuni de parcurs şi de realizat în predare-învăţare-evaluare
 3. are R6. Realizarea materialelor de promovare a proiectului: 3 mape de prezentare pt angajatori (2700 exemplare), 3 brosuri pt angajati (10800 ex.), 3 afise (9000 ex.), 3 fluturasi (90.000 ex.), 24 aparitii in presa, 3 panouri publicitare (25 de ex.), 3 clipuri publicitare 4. Principalele.
 4. domeniile vizate in cadrul proiectului. predarea si invatarea limbilor mode tic - tehnologii inovative- competente digitale pedagogie si didactica. s1 2014-2015 grecia. s2 2014-2015 bulgaria. s1 2015-2016 romania. s2 2015-2016 turcia. 4 intalniri transnationale de proiec
 5. 4. elaborarea unui Standard de pregătire profesională aplicabil programelor de studii de masterat dezvoltate în cadrul celor patru universităţi în domeniile de licenţă: Agronomie, Horticultură, Zootehnie si Medicină Veterinară şi implementarea acestuia în reţeaua universitară a proiectului; 5. organizarea şi realizarea unui.
 6. Tema proiectului: _____ Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect _____ Partea I: Monitorizarea progresului proiectului1 1. Data începerii activităţilor de realizare a proiectului: 2. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului (care se referă la tem

Managementul Proiectelor - Proiect Si Proiectar

 1. Realizarea studiilor de evaluare detaliată a speciilor de păsări de interes comunitar şi naţional, din cadrul siturilor vizate de acest proiect, şi cartografierea GIS, a speciilor de păsări pentru care acestea au fost desemnate sit-uri Natura 2000, ce vor sta la baza elaborării planurilor de management integrate
 2. vor însusi un set de competente necesare dezvoltärii personale precum: Competente practice: abilitati de rezolvare a problemelor, abilitati rezolutive centrate pe în!elegerea realizarea sarcinii, asumare, responsabilitate, conform rolului. Competence centrate pe valori atitudini: respect de sine, respect pentru cei din jur
 3. D. Competenţe vizate / implicate în realizarea / execuţia proiectului - Utilizează resurse Web şi tehnologii pentru realizarea site-urilor Web - Formatează elementele de conţinut ale site-ului cu ajutorul software-ului specific

Formarea de competente prin lectiile de economie si economie aplicata Scris de administrator Miercuri, 08 Iunie 2016 14:29 să m anifes te un comportament orientat spre realizarea personal 1-Argument 2-Obiective 3-Diseminarea proiectului 4-Model de orientare profesionala 5-Colaboratori 1. Argument Referatul VIVANT PROFESORES propune. Tema proiectului:.. Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:.. Nr. crt. A. Criterii de evaluare^1 a proiectului realizat de candidat Indicatori de realizare^2 Punctaj maxim pe indicator Punctaj acordat Evaluator 1 2 3 1. Planificarea elaborării proiectului (20 p

(4) Depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf la adresa de e Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor POCU vizate in cadrul programului(OS 6.14) prin operationalizarea acestora in obiectivul general si cele specifice ale proiectului orientate spre identificarea de noi parteneri de practica, realizarea stagiilor de practica pentru un numar de 334 de elevi din invatamantul preuniversitar din judetul. I.P.1.2. Realizarea si aplicarea autocolantelor informative -finalizat, I.P.2.1.Conferinta de lansare a proiectului -20.10.2017 -finalizat, I.P.2.2. Aplicare sondaje de opinie şi desfăşurare activităţi de informare a comunităţilor locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiect -in derulare

vizate de proiect, tematica abordată, activitățile derulate și rezultatele așteptate, precizeze ce categorii de competente sunt vizate pentru membrii echipei de proiect, • Pe lângă rezultatele care duc la realizarea obiectivelor proiectului pot fi mentionate și planuri, instrumente realizate pentru buna implementare Să sprijine echipa managerială în realizarea activităţilor de promovare a proiectului. Experienţă relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului: Organizaţia trebuie să dovedească experienţă în formarea adulţilor, în special a cadrelor didactice

OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail : office@fsesudest.r Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului Masuri de educatie de tip a doua sansa, O.S.6.4. - Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc i 11 Identitea proiectului ARTSQUAD ARTSQUAD este abrevierea pentru Dezvoltarea competentelor lucratorilor de tineret si a celor acre lucreaza cu tinerii in vederea inluziunii sociale a tinerilor cu oportunitati redu - realizarea si amplasarea a douä pläci permanente - care vor fi amplasate pe întreaga perioadä de monitorizare a proiectului. realizarea a 250 autocolante - realizarea a unui anunt de presa în ziar online, cu privire la finalizarea proiectului. Se solicitä ca proiectarea realizarea tuturor materialelor sä se facä în conformitate c Nu este necesar să se mentioneze numele acestor persoane ci ar trebui să se precizeze ce categorii de competente sunt vizate pentru membrii echipei de proiect, competențe care se vor corela cu sarcinile specifice în cadrul echipei-acestea vor fi descrise in sectiunile E si F. Tineti cont de faptul ca este nevoie ca echipele de proiect ale.

Proiect: Cornulete cu Nuci (#282466) - Gradu

 1. KANT -Competente antreprenoriale la nivel european. TEAM Consulting - Partener Regiunea Vest. Poteniali beneficiari ai proiectului 1200 de persoane care doresc s porneasc o afacere proprie la nivelul regiunilor Centru, Bucureti-Ilfov, Vest i Sud-Vest Oltenia. KANT -Competente antreprenoriale la nivel european. TEAM Consulting - Partener.
 2. a, Cumpana si Agigea.
 3. 1. Managementul proiectului 2. Informare și publicitate 2.1. Publicarea a două anunțuri sau comunicate de presa (anunțuri de presă) cu ocazia lansării și închiderii proiectului, organizarea a două conferințe cu ocazia lansării proiectului și cu ocazia închiderii acestuia, precum și realizarea ș
 4. În cadrul AP 6/ PI 10.2/ OS 6.8. sunt vizate temele secundare prezentate în tabelul de mai jos. Alocările din tabelul de mai jos reprezintă alocări indicative la nivelul AP 6. Prin urmare, în cadrul proiectului va trebui să evidențiați sume calculate pentru măsurile care vizează teme secundare relevante pentru proiect
 5. Va contribui in mod direct la realizarea OS 2, OS3 si OS4. R4 Corespunzator OS 3, activit. A3 si activitatii asociate A1 si A2 , indicatorilor de realizare 4S92, precum si indicatorilor de rezultat 4S82 si 4S83, proiectul genereaza rezultatul R4: 36 actiuni de promovare in comunitatile vizate de proiect
 6. după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1), (1)JO C 229, 31.7.2012, p. 90. având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), (2)JO C 391, 18.12.2012, p. 127. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3)
 7. Titlul proiectului: CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISÃ pentru toti - CRED Contract de finantare nr. POCU/254/6/20 competente in rtindul decidentilor partenerilor educationali, in vederea asigurãrii de oportunitäli egale Realizarea de cercetäri si studii tematice privind aplicarea noulu

Modulul IV Intel Teach - Instruirea in societatea

desfășurare a Proiectului lumina ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia şi ulterior, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. (2) Centrul pentru Seniori al Municipiului București se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale beneficiarilor (persoanelor vizate) şi să l - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra ceea ce a înțeles din texte informative sau literare simple - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de interes pentru clasa de elevi -folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia diferite texte 1.4 Realizarea şi susţinerea proiectului Art. 25.(1) Prin executarea de către candidat a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu și susținerea lui în condiții de examen sunt vizate competențe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională Drepturile persoanelor vizate - Extras din Regulamentul nr. 679/2016; Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - Elemente de noutate (pliant) Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 - Elemente de noutate (broșură) Responsabilul cu protecția datelor - informații generale; Prelucrarea datelor de către asociațiile de. Competente: Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei priv protectia datelor cu caracter personal, Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legea privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat, Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate.

Etapele realizarii unui plan didactic - SlideShar

SV Oltenia Consult - Consultanță și Proiectare. ACCESEAZĂ. FONDURI EUROPENE. PENTRU AFACEREA TA! Echipa noastră oferă suportul necesar pentru accesarea de finanțări nerambursabile dintr-o paletă diversificată (PNDR, POR, POCU, GAL, etc.). Elaborăm și coordonăm toată documentația pentru depunerea și semnarea contractului de. Aceasta înseamnă că finanțarea solicitată din partea programului va contribui în proporție de maxim 95% la realizarea proiectului. Restul de minim 5% revine în responsabilitatea aplicantului (contribuția poate consta în resurse financiare, umane / timp și implicare voluntară, materiale / bunuri mobile și imobile Comunicările către persoanele vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt timp posibil în mod rezonabil și în strânsă cooperare cu autoritatea de supraveghere, respectându-se orientările furnizate de aceasta sau de alte autorități competente, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii 1. Descriere GT. Grupul tinta al proiectului este alcatuit din 651 angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), in special cu nivel scazut de calificare sau nu, persoane cu varsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat, din Regiunea Sud-Muntenia.. 2. Categorii GT defavorizate: - Angajati cu nivel scazut de calificare - 10% din grup tinta total proiect - 65.

\u0219tiin\u021bific\u00e3 marin\u00e3 la expirarea unui termen de 6 luni socotit de la data l Necesitatea implementarii proiectului rezulta si din analiza datelor statistice INS cu privire la rata de ocupare a resurselor de munca. Astfel, fata de media la nivel national de 68,7%, toate cele 3 regiuni vizate au o rata de ocupare mai mica: 63,8% in Regiunea S-E, 61,1% in Regiunea Sud-Muntenia si 57,7% in Regiunea N-E. Totodata, judetele c Quand le decrochage scolaire nous accroche! (Cand desprinderea download report. Transcript Quand le decrochage scolaire nous accroche! (Cand desprindereaQuand le decrochage scolaire nous accroche! (Cand desprindere

(DOC) ANEXAnr.2 la metodologie cosmyn popa - Academia.ed

Libro S.R.L. 2015 - 20161 an. Bucharest, Romania. Psiholog in cadrul proiectului: Antreprenoriatul - motorul inovării, motorul dezvoltării. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului inovativ prin stimularea nucleelor tinere din societate ca instrument flexibil, alternativ și durabil pentru dezvoltarea. Competente specifice vizate prin obiectivele propuse: I.Competente metodologice: Operationalizarea conceptului de educatie nonformala. Aplicarea creativa a strategiilor de educatie nonformala si a metodelor de evaluare în concordanta cu scopul si tipul activitatii educative B. Competente generale vizate: - realizarea profesionala a prezentarilor (ppt), construirea diagramelor, calcul tabelar (excel) - realizarea de aplicatii dinamice interactive in tehnologie web (urmareste vizualizarea si explicitarea fenomenelor, conceptelor, respectiv facilitarea intelegerii acestora de catre elevi

Competente vizate a fi atinse (conform SPP): Terna proiectului. Numele, prenumele specializarea indrumätorului de proiect: . 15 1 2. 1. A. Criterii de eva uarel a proiectului realizat de candidat Planificarea elaborärii proiectului (20 p) Realizarea pärtii scrise a proiectului (50 p) Indicatori de rea Indicator 1 Indicator 2 Indicator Indicat;u (1) este precedată de o evaluare inițială a proiectului, realizată de către autoritățile competente pentru protecția mediului, în cadrul căreia este identificată localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate, precum și dacă proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea nr. 107/1996. Misiunile descrise în acest document sunt concepute pe baza prevederilor legale incidente în materie și reprezintă o dezvoltare firească a misiunilor propuse în documentele publicate anterior de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), respectiv Ghidul exercitării profesiei de arhitect - 2006, coroborate cu practica profesională naţională, europeană și internaţională curentă ACTIVITATI PROIECT. Managementul proiectului este o activitate transversala si a fost conceputa astfel incat sa se asigure realizarea unui management integrat si riguros (SA1.1), derularea achizitiilor publice (SA1.2), promovarea eficienta (SA1.3) si crearea grupurilor tinta (SA1.4), in conformitate cu Cererea de finantare, Contractul de.

Fisa de evaluare atestat nivel 3 medg by ionela85 - Issu

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului: ART. I − Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART - Va contribui la realizarea unui raport de evaluare a literaturii stiintifice cu includerea analizelor de situatie si a recomandărilor pentru utilizare în dezvoltarea ghidurilor clinice extinse de prevenție pentru componenta mamă și copil (îngrijiri prenatale, prevenirea rahitismului și anemiei feriprive) atractivitatii regionale; realizarea obiectivului de crestere a economiei regionale. - Implementarea proiectului nostru, raspunde si unor cerinte mentionate in documentele strategice relevante la nivel national: SNC 2014-2020, AP 2014-2020, Programul National de Reforma, Strategia Nationala pentru Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei precum s Titlul proiectului: DigiPub+ Competente digitale pentru piata editoriala in era publicatiilor electronice la nevoile specifice ale copiilor ID proiect: POCU/90/6/19/108902 Beneficiar: ASOCIAŢIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA Durata proiectului: 12 luni (iulie 2018 - iunie 2019) Obiectivul proiectului. Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitarea tranzitiei de la studiile.

Ofertantul intelege sa-~i planifice ~i sa-~i organizeze resursele de timp pentru realizarea optima a activitatilor proiectului; in mod special se urmare~te 0 abordare realista ~i cat mai apropiata de estimarea din specificatiile tehnice, fata de cerintele minime Durata stagiului de practică este de minim 240 ore pentru toți studenții selectați în grupul țintă. În selectarea grupului țintă nu se va face nici o deosebire, indiferent dacă aceștia sunt de etnie romă, din mediul rural, femei, din anumite categorii sociale, etc. Cu scopul de a se asigura egalitatea de șanse și nediscriminarea se va avea în vedere ca cel puțin 10% dintre. Obiectivul proiectului este : promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate screeningul pentru identificare pacientilor cu risc.

Realizarea unui set de doua analize privind domeniul economiei sociale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare vizate de proiect. Prima analiza este o analiza diagnostic cu privire la domeniul economiei sociale din cele doua regiuni de dezvoltare ce are rolul de a sprijinii procesul de implementare a proiectului prin adaptarea procesului de. rezultatelor proiectului in politicile locale, regionale si sintetizare unui set de propuneri privind sprijinul IS Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul propune activitatea A3-subactivitatea SA3.3 corelata cu rezultatele RA16-RA19. Activitățile propuse a fi implementate în cadrul proiectului A1. Managementul proiectului A2 minim 93 de locuri de munca in regiunile vizate de proiect. De asemenea, in vederea cresterii vizibilitatii ideii de economie sociala, proiectul propune realizarea de parteneriate intre intreprinderile infiintate si alti actori relevanti pentru activitatea economico-sociala si realizarea unu Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului Masuri de educatie de tip a doua sansa. Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice

Realizarea proiectului de CDS 5. Discutarea avizarea lui în comisii metodice / catedre 6. Propunere dezbatere în Consiliului profesoral Propunerea cätre Consiliul de Administratie a pachetului de CDS- uri 8. Difuzarea ofertei de optionale a §colii printre elevii interesati 9 Pentru moment, datele referitoare la dosare sunt în curs de reindexare totală. Pentru că această operațiune se întinde pe mai multe zile, puteți utiliza motorul alternativ de căutare disponibil aici - Cauta dosar. Cererile formulate în baza art.16 si 17 din Legea nr.136/2020, se vor primi exclusiv în format electronic pe adresa de email dedicată: jud-contestatii-dsp@just.ro, care va. Plenul Curţii Constituţionale a respins obiecția formulată de un număr de 63 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal privind proiectul de lege referitor la protecţia datelor cu caracter personal în procesul penal. Concret CCR a respins obiecția de neconstituționalitate a Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor. Scopul proiectului consta in incurajarea sportului cat si in promovarea turismului in zona Lacul Izvorul Muntelui si a Masivului Ceahlau cu o atentie deosebita indreptata asupra statiunii Durau, a traseelor turistice care pornesc din acest loc precum si aducerea in prim plan a obiectivelor vizate in timpul desfasurarii activitatilor specifice.

- Asigura comunicarea in cadrul proiectului intre membrii echipei de implementare (lider proiect si parteneri). - Asigura secretariatul proiectului (tehnoredactare minute ale întâlnirilor echipei si a altor documente, îndosarierea si arhivarea documentelor tehnice rezultate din activitățile proiectului, planifica întâlnirile managerului de proiect funcție de solicitările din proiect) Scopul proiectului: realizarea obiectivului general prin creșterea ratei de ocupare a tinerilor absolvenți, prin adaptarea acestora la cerințele de pe piața muncii. Principalele rezultate vizate prin implementarea activităților proiectului

Considerăm că această inovație va fi o modalitate foarte eficace de a ajunge fizic la copiii care nu frecventează școala și la părinții acestora. Date de contact: Primăria Municipiului Turda, Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale. Manager Proiect: Mureșan Ioan-Sorin. Email: proiecte@primariaturda.ro GHIDUL SOLICITANTULUI de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 ANUL 2018 Descarcă Ghidul Secțiunea I. CONTEXT GENERAL Prezentul document este elaborat în baza prevederilor Regulamentului privin OPERA COMICĂ PENTRU COPII - București, Calea Giulești nr. 16, în calitate de Operator de date cu caracter personal în cadrul Proiectului Școala de Vară OCC 2021 asigură aplicabilitatea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de.

ORDIN 4494 10/06/2020 - Portal Legislati

Articolul propune o activitate de învățare pentru clasa a V-a, la Consiliere și dezvoltare personală. Competențele specifice vizate sunt 3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/ blochează învățarea și 4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei 4. 1.1. Domeniul de c ompetenţă cheie matematică. Indiferent de modalitatea de abordare şi de clasificare a competenţelor, competenţa cheie. matematică apare ca fiind de o importanţă. P e portalul instanțelor de judecată se publică doar numele si prenumele justițiabililor, date ce, astfel cum reiese din int erpretarea Legii 677/2001, cu modificările și completările ulterioare (abordare confirmată și de adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 0019542 din 24.07.2012), sunt strict necesare pentru realizarea. POCU 137521 - Activitatile proiectului. Publicat în 8 decembrie 2020. 29 ianuarie 2021. de Crefop. 1. Pentru recrutarea, selectarea, si gestiunea relatiei cu grupul tinta, va fi realizata o procedura specifica, care va fi analizata si avizata de membrii parteneriatului si aprobata de catre echipa de management a proiectului

PROIECTAREA DIDACTICA - rasfoiesc

CONSTRUIRE CRESA IN BRASOV, STR. APOLLO, F.N. Proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente de invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii de educatie si. Metodologia evaluarii potolea, neacsu 1. Autori: prof.univ. dr. Dan Potolea prof. univ. dr. Ioan Neacșu prof. univ. dr. Manole Manolescu Manager proiect: Gabriela Guțu București 2011 METODOLOGIA EVALUĂRII REALIZĂRILOR ŞCOLARE ALE ELEVILOR GHID METODOLOGIC GENERAL 3.2-Metodologie evaluare_corectata_R.[1]__31_mai.indd 1 7/12/11 7:27:35 P

Elaborarea si managementul proiectelo

(1) Fără a aduce atingere sarcinilor și competențelor autorității de supraveghere competente în temeiul articolelor 57 și 58, monitorizarea respectării unui cod de conduită în temeiul articolului 40 poate fi realizată de un organism care dispune de un nivel adecvat de expertiză în legătură cu obiectul codului și care este acreditat în acest scop de autoritatea de supraveghere. Birou de arhitectura Bucuresti - Nzarh. RECEPTIA LUCRARII. Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi. Accesul, la terenul studiat pentru realizarea proiectului, se realizează pe un drum sătesc, derivat din drumul județean DJ155F. Intrarea la pensiune se va face pe latura de vest a proprietății. Vecinătăți: N - drum sătesc și în continuare proprietăți particulare (terenuri cu construcții și terenuri libere de construcții Odată formată echipa se va trece la realizarea unui plan de lucru, care să conțină explicit sarcinile fiecărui membru din echipă, data începerii și data finalizării proiectului, cu respectarea termenului limită de predare, un calendar al ședințelor de lucru în grup, strategiile de realizare a proiectului, resursele bibliografice etc

Argumentul - PROIECTE 1

Tipul proiectului: Mobilități formare profesională (VET) realizarea proceselor de bază în alimentație pentru 36 elevi de la învățământ competențe sociale și civice la cei 48 de elevi de la cele două domenii vizate, prin parcurgerea lecțiilor pe platforma OLS, cursuri de limba portugheză, vizitele culturale și. Title and reference. . Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal.

(Pdf) Proiectarea Şi Managementul Programelor Educaţionale

MOBILITĂŢILE DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + 1. Non-formal education at school. Methods and tools to empower students learning - Bruxelles, 12-17.11.2017. Participanti: Nicoleta Nedelescu - prof. învățământ primar Sanda Ghioaldă - Director Cristina Mariş - prof. muzică, învățământ gimnazial Ioana Revnic - consilier educativ Ana Gheorghiu- trainer Mind Lab 2 Hotărârea nr. 67/2021 Hotãrârea nr. 67 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea depunerii şi implementării proiectului Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/202